Albert, de Wit en A a [ij e de Wit-Kram er hunne 50-Jarige echlver- eeniging le herdenken Uit aller naam, fcj T. Wiegman-de Wil A. Wiegman. 1 Wieringen, Juli 1924. S W - ra V OUD NIEUWS - (Eigen foto Bo^Joers-foIotiireau Wten'ngen.) Zaterdag 12 dezicr herdachten ALBERT DE WIT en AAGJE KRAMER iw Wiertn- gen hunne 50-jarige Echt vereenigjag, - - Wij moahdea de oudjes een' hezoeik hrengeu 'erv bun ontzie gcJukwenschen aanbieden. Gezien in versierde stoalert le irridden dier kinderschaar, was hifli aan le alien, dat zij nog v-e>d ibeJiagem scheppen in Kot levjn en dtea« een vreugdevoller* dag .voor hen was. Bccdien zijn neig kras, ai is de oude héér door een Wen. van hardenarbeid wag strain en stijl jjewordem t, - HW ook I-agent wij wfcer den negen van hd Sta ate pensioen, dtut hcïdlen genieten en waarivbor -zij noo Jank Kaar rijn. Als wij zooicis aanschouwen, worden wij telken I weer gcsjteritó in ona'tcovoturging dat PREMIE VRJJ &aatspsrtic*n -eVn 'rrxxlxa- KkJKjk-e dïsch in o-moe maojódhappij, darl Kat voor zulke mCrsciienl dié Kun' gckoele kveri Jicbben gezwoegd en geslaafd, EEN RECHT Se, waarvoor wij ollen, ook Ln die toekomst, drenan hc «trijdlcit .SsSrï 2>i?2)EC<2EiJi? ECfS Op Zaterdag 12 Juli a s, hopen onze gelieldc Ouders, Behuwd en Groot- "Ouders GEMEENTE WIERINGEN. Cnze vroegere .plaUgCnoct'. J, de Wil Sz is. orp de ik weeks ahoofl voor ond«rwija*ri Amsterdam overige gaan van de 3e naar de le klasse

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1990 | | pagina 7