26, EEN VOORSPELLENDE DICHTER De wind een wonder van Gods macht Drijft deze molen door zijn kracht Laat gij uw gunst, o Hemel Heer Op deze molen dalen neer En wie hem aan Uw zorg verbinden Bewaar hem voor de kracht der winden Voor onweer en voor bliksemstralen Die bergen treft, legers en dalen Op dat Uw opzicht hem bewaar Ten voordeel van de eigenaar. Bovenstaande rijmelarij stond in de molen van nu wijlen Dirk Kort te Zandburen op Wieringen. De molen is in mei 1945 door inslag van de bliksem door brand verwoest. WIE WEET ANTWOORD De heer P.Kooij uit Egmond aan Zee schrijft het volgende: Met grote belangstelling lieb ik Een Wieringer Begrafenis gelezen. Van al deze gebruiken was in mijh kindertijd weinig meer over. Huiken en bubbe- kapers zag men niet meer. Alleen de omzegger herinner ik mij. Mijn moeder noemde hem Strijkstra, terwijl hij Steigstra heette. Het laatste lag haar misschien beter in de mond. Een geheel in het zwart geklede man met een zeer ernstig gezicht, waarin je geen enkele emotie kon aflezen. Dag Betje zo sprak hij dan, mijn moeder bij haar zondagse naam noemend. En dan volgde het relaas van het overlijden van een van de medeburgers, ongeveer van dezelfde strekking als in het boekje beschreven. Het gezicht was zo plechtig en ar werd in zuiver Hollands gesproken en vooral dat laatste maakte op mij als jongen veel indruk, dit misschien ook omdat er bij ons weinig lieden aan de deur kwamen welke het Wieringer dialect niet eigen waren. Met een groet, mijn moeder weer bij haar voornaam noemende, vervolgde de onheilsbode dan zijn weg van huis tot huis. Nooit heb ik geweten hoe lang men met dit omzeggen is doorgegaan, omdat ik in 1933 verhuisde naar de Wieringérmeer Was Steigstra de laatste omzegger Werd ook hij benaderd door familieleden Of werkte hij voor een begrafenis-onderneming In welk jaar is zijn werk zaamheid geëindigd Wie uwer kent het antwoord P.Kooij Eisenhowerstraat 39 1931 WH Egmond aan Zee.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1990 | | pagina 4