Tweede jaargang nr.l 25. HISTORISCHE VERENIGING WIERINGEN Unieke lezing met dia's. Het doet het bestuur van de Historische Vereniging Wieringen veel genoegen u uit te nodigen voor een lezing, te houden door mevrouw Dr. S.Jelgersma. Zij spreekt over: De geologische ontwikkeling van de lage landen, in het bijzonder van Wieringen en het mogelijke broei kaseffect op deze ontwikkeling. Dit zou voor Wieringen zeer ingrijpende veranderingen te weeg kunnen bren gen. Wieringen, dat de eeuwen heeft doorstaan en een interessant stukje Nederland is op geologisch gebied. Geologie is de leer van de bouw en de ontwikkelingsgeschiedenis der aardkorst en van de processen die zich erin afspelen.) Laat u niet afschrikken door de moeilijke woorden, want mevrouw Jelgersma is in staat dit boeiende onderwerp voor iedereen begrijpelijk te vertellen. Mevrouw Jelgersma is als geoloog verbonden aan de Rijksgeologische Dienst te Haarlem en zij is docent aan het Internationale Instituut van de Tech nische Universiteit te Delft. Door haar internationale contacten is zij goed op de hoogte van het broei kaseffect. Zij is nl. ook Visiting Professor aan de Vrije Universiteit te Brussel en Consultant van de F.A.O. Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties) te Rome. Dit allemaal gelezen hebbende begrijpt u wel, dat het heel bijzonder is, dat mevrouw Jelgersma naar Wieringen komt, want ze heeft het heel druk. Het bestuur dankt haar komst aan het feit, dat zij bevriend is met mevrouw Van Tol, oud-huisarts op Wieringen. Kom luisteren naar het verleden en de toekomst van Wieringen op 26 januari a.s. in De Ark, Van Pomerenstraat, HippolytushoefAanvang: 20.00 uur. Voor leden van de Historische Vereniging Wieringen is de entree gratis. Voor belangstellenden: f 3,50. Het bestuur van de Historische Vereniging Wieringen wenst haar leden een goed en gezond 1990 en veel interesse in de Wieringer historie.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1990 | | pagina 3