39. VELDNAMEN, OUDE MATEN EN PRIJZEN. opgetekend den eensten July 1830) Gegevens uit de erfenis van Nan Rotgans, overl 8-8-1816 en Grietje Hellingman, overl. 12-3-1820. 1. Een huis en erf, staande en gelegen in de banne Stroe op den eilande Wie- ringen, het huis bekend met no.36 en het erf groot twintig roe rie veertig ellen, twee en tagentig palm nieuw, of zeven snees vier roed oude maat, belend de berm van de Noorddijk ten noorden en Albert Wie|(!«n zuiden, begroot op zeven honderd gulden 1 2. Een stuk land gelegen in de banne van Stroe op bovengenoemd eiland ge naamd HORNTJELAND, groot een bunder twintig roed, vier en zestig ellen zeven palm nieuwe of een morgen twaalf snees tien roed oude maat, gelend Nan Mostert ten Westen en de Walsloot ten Oosten, begroot op vijf J°^erd vijf en negentig gulden 3. Een stuk land gelegen in de banne van Stroe op den eilande Wienngen ge naamd OOSTERKERK, groot vijf en dertig roed zeven en negentig ellen V1J negentig palm nieuwe of twaalf snees dertien roed zes voet oude ^.belend G.Mulder ten Zuiden en Cs. Kinne ten Noorden, begroot op een honderd^een^en vijftig gulden tagentig cents 4. Een stuk land gelegen als voren, genaamd DE H00GE DALEN, groot acht en dertig roed zes en veertig ellen vier en dertig palm nieuwe of dertien snees elf roed oude maat, belend politique arme Stroe ten Westen, en de Erven e ker ten Oosten begroot op twee honderd en zestien gulden tagentig cents 5.Twee stukken land gelegen als voren, aan en naast elkander, als een stuk, genaamd STRANDWEIDTJE, groot dertig roed een el twee en tagentig pairn "^uwe of tien snees elf roed zes voet oude maat. Een dito genaamd BIJ HET SIKAND WEIDJE, zijnde voor deze geweest kerkeland groot elf roed veertien ellen sestien palm nieuwe of drie snees achtien roed acht en negentig palm nieuwe of veertien snees tien roed oude maat, belend J.Bakker ten Oosten en de Mennonietgezinde ten Westen begroot op een honderd zestien gulden f 11b,- 6.Twee stukken land gelegen in de banne van Stroe op den eilande Wieringen aan en naast elkander, als een genaamd HET PLATSTUK, groot dertig roed drie en twintig ellen elf palm nieuwe of tien snees dertien roed oude maat en dito genaamd BIJ HET PLATSTUK, zijnde voor dezen geweest Kerkeland, groot vijf roed zeven en zestig ellen twee en zeventig palm nieuwe of twee snees oude maat te zamen groot vijf en dertig roed negentig ellen drie en tagentig palm nieuwe of twaalf snees dertien roed oude maat belend A.Klein ten Zuiden en JLont ten Noorden, begroot op twee honderd twee gulden veertig^cen^ 7. Een stuk land gelegen als voren genaamd HET HOFSTEEDJE, groot vijftien roed negen en tachtig ellen twee en zestig palm nieuwe of vijf snees twaalf roed oude maat, belend P.Kuut ten Zuiden en A.Klein ten Noorden be|r°°b °p een honderd zes gulden wordt vervolgd: N.Fijnheer-Rotgans)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1990 | | pagina 17