38. WIERINGEN, WATER EN WIND Hoewel juni nog ver weg lijkt, is de Historische Vereniging Wieringen al druk bezig met het voorbereiden van de komende tentoonstelling tijdens de Toer-in periode. De tentoonstelling zal wederom in Museum Jan Lont worden gehouden in samen werking met de museumwerkgroep Het thema is Wieringenwater en wind. Om de tentoonstelling aantrekkelijk te maken doet de Historische Vereniging een beroep op een ieder, die in het bezit is van b.v. modelmolens, foto.'s, papieren enz. van windmolens van vroeger op Wieringen, zowel water- als meel- of houtzaagmolens. Alles wat daarmee te maken heeft zouden wij graag van u lenen in de 10 weken, die de tentoonstelling duurt Van foto's en papieren kunnen we ev. kopie- Stormen en dijkdoorbraken en de drinkwatervoorziening op Wieringen behoren ook tot de gekozen onderwerpen. Wij komen graag met u praten. Bel even met één van de bestuursleden. zie binnenkant kaft van dit blad Wie heeft tijd en zin om op woensdag-, zaterdag- en/of zondagmiddag tijdens de Toer-in periode eind juni-begin september) de Historische Vereniging Wieringen te helpen in het Museum Jan Lont?" Kom hierover eens praten met één van de bestuursleden. Wij kunnen u verzekeren, dat het leuk werk is en het spreekwoord zegt: vele handen maken licht werk. In dit geval betekent het,dat er een niet te groot beroep op de bestuursleden hoeft te worden gedaan. De Historische Vereniging Wieringen wil niet alleen tentoonstellingen organi seren, de geschiedenis van Wieringen onderzoeken en vastleggen en bekend maken, maar ook bewaren. De vereniging houdt zich daarom aanbevolen voor: boeken, foto's, ansichtkaarten, kortom voor alles wat met Wieringen te maken heeft en bij u misschien in een verloren hoekje ligt of ergens in een doos bewaard wordt» Vindt u dat ze niet verloren mogen gaan, de Historische Vereniging Wieringen haalt ze graag bij u op. Wilt u ze toch graag liever zelf houden, dan kunnen we als u dat goed vindt er kopieen of foto's van maken. Bel één van de bestuursleden, die dan met u komt overleggen. en maken. Oproep BOEKEN,FOTO'S,enz Prima AMERICAN Prima AMERICAN 16 cent per liter. Vrij aan huis, Automaat. 14 cent per liter, Vrij aan huis. Automaat

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1990 | | pagina 16