Dienstregeling ingaande 1 Mei 1912. Ook geregelde dienst van en naar Hippolytushoef in aan sluiting met alle booten. JOH. BAIJS. 37. T Joh. RóTWNS, - gend 1918. JT HALF WEEG XTTjsêÏT H. TIJSEN- WIEGMAN. N i euwj aarswensen 1918. GrtlMMÈRMXN en Echtgenoot» wenscht' **n vrienden en begunstiger» een 'geiegend Nieuwjaar.' "srS-'MOSTERT. - Trotcans— "h."c.r.um1> Vetrek van WIERINGEN op Werkdagen5 Vm. 8.15 Vm. 11 Vm. 2.40 Nm. 5.30 Nm. DONDERDAGS5 Vm. 8.15 Vm. 12.15 Vm. 2.40 Nm. 5.30 Nm. ZONDAGEN 5.35 Vm. 8.30 Vm'. 2.40 Nm. 5.30 Nm. Vertrek van EWIJCKSLU1S op Werkdagen7.30 Vm. 9.15 Vm.'11.45 Vm. 4.10 Nm. 6.30 Nm. DONDERDAGS .7.30 Vm. 9.15 Vm. 1.15 Nm. 4.10 Nm. 6.30 Nnr ZONDAGEN 8.10 Vm. 9.15 Vin. 4.10 Nm. 6.30 Nm. De Postschipper, De Postdienst-Ondernemer, Typ. CORN. J. BOSK ELI, WIEIUNÜEN. Jt>- BRUUL. "JOH. DA1JS, G. BAIJS LUIJT. 1 Januari 19i8. «n Echtgenoot# 'wenichen vrien'^jo eo bekenden een geze gend Nieuwjaar. L. BERGHUIS F. BERGHUIS EEKMA. 1 Januari 1918. n1-!-. 1 'M. GOMES en Echt jeaoott w.enschen vrienden en bekenden een gei#- ;«n Echlgenpóte Wfjuchen hunne begunstigers en vrienden Veel geluk envoorspoed in 'l Nieuw» |a»j'. iH~BEUKEMA, - wenscht aan familie, vrienden en bekenden een gezegend 1918. Htilgroet aan allen, 'D. BOERSEN r en EchgenóoU wtwchtn bun ..geachte ;,begunil*gera .een jelukkig 1918. v in galanterlEn wtnsehf'aau trienden en'begunstigers-een voorspoedig Nieuwjaar. j en Echtgenoot» wenscht aan vrienden en' hetfunstlgers een gezegend Nieuwjaar.' De Firaaa M. H. MANHËIM In Gotid en zilver, Alkmaar wenscht aan vrienden en begunstigers een gelukig 1918. - A. VAN DÉR'WELLE nu Echtgenoot* -- t Januari 1918,: 'bi Goud en Zilver, Vieringen) M, RUMP-'ASJES, ;i Jinuarf 1918. ci. h.^g. 19 Q O ™>ja« 83 /?P?i

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1990 | | pagina 15