AFBRAAK WAAGGEBOUW. Tóór of op 5 ipril y. prijsaanbiedingen afbraak van h©t oud© waagge bouw te H.-hoef. Het puin wordt door de gemeente geheel of gedeel telijk overgenomen tegen lf 1,50 per M3. 3h. en op een gegeven ogenblik werkten Hein en zijn zoon Dirk nog maar met z n tweeën. In 1972 stopte Hein en was de Dirk van de 3e generatie aan de beurt om de leiding over te nemen. Broer Herman, inmiddels overleden, en broer Jan kwamen na verloop van tijd als werknemer in dienst. Er werden nieuwe machines aangeschaft en in 1985 werd er een nieuwe werk plaats gebouwd op dezelfde plek waar vele jaren daarvoor opa in z n boetje begonnen was. En nu is Richard zover dat de 4e generatie het roer over kan nemen. Voorlopig met zijn vader samen, het zal allemaal wel lukken, daar twijfelen we niet aan. M.Boersen-Bron. Het Gemeentebestuur 'van K" W1ERINGEN wenscht te ontvangen wegens Gegadigden worden uitgenoo- dlgd omtrent de voorwaarden Inlichtingen te vragen bij den gemeente-opzichter, den Heer C. P. POEL. .Aanbiedingen worden inge wacht bij den Burgemeester Wieringer Courant 1924 CËMËENTE WlERl*iÖEM»-fy~ Zaterdag p. werd ten raadhuis*- door B. cm W. putdólek aanbesteed Let bou wen Yan eeni waa^gdbouw annex bewaar- -plaats yoot de roolorbrandspuil, politieka mer met oei, allee coder één dak. Ingeko men waren 8 insohrijevTjngsbiJjellen i 1. J. C. de Vries voor 6700, 2 P, Do- voor 6520, 3 S, BLauboer voor 6490J 4 Getxr, Hegejn-ai) Y©or 5875 5 N. J. Pc*l voor 5860, 6 J. C Kkin voor 5495, 7 P. Tijsen voor 5490, 8 Tb. H Boexsea voor 5455.. De raJo3tvg bedroej 5830. Gedund aan den; laagslen inschrijver.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1990 | | pagina 14