35. 100 JAAR DIRK BOERSEN STROE Wieringen is oud, Stroe is oud en het aannemersbedrijf Boersen is oud. Lang niet zo oud als het eiland zelf, maar honderd jaar een bedrijf onder dezelfde naam op dezelfde plaats is toch wel een bijzonderheid. Van oorsprong zijn de Boersens Texelaars, Gerrit Reijersz. trouwde in 1749 op Wieringen met Aaltje Jans Schagen.. Dit zijn de voorouders van alle Boersens die nu nog op Wieringen wonen, er zijn er ook weggetrokken, maar daarover misschien later meer. Het waren boeren met vrij veel land in de Banne van Stroe en op Noordburen. Dirk, geboren op Stroe en zoon van Cornelis Dirksz. en Aagje Bommerbegon als krullenjongen bij Jan Jacobsz.Lont landman,timmerman)Maar Lont overleed zeer jong en Dirk zette het bedrijfje voort, een boetje op het erf van de boerderij van z'n vader werd z'n domein. Hij was toen 16 jaar. In 1900 trouwde Dirk met Maartje Kuut, hij katholiek, zij doopsgezind, iets wat in die tijd amper kon. Wat werk betreft, er werd van alles gedaan; nieuwbouw, onderhoud en kleiner werk, zoals arresleeen, zwaneboten en doodkisten. Ook kon Dirk heel mooi houtsnijwerk maken, er zijn nog een paar leuke dingen in de familie. Zo maakte hij voor een fabriek pijpekoppen, prachtig uitgesneden. De zwaneboten, die op het wad gebruikt werden, kostten een gulden per voet en werden in een dag gemaakt. Alles werd in die tijd lopend met de mallejan en later op de fiets gedaan, en ze hadden werk over heel Wieringen. Er werden zeven kinderen geboren, 4 zonen en 3 dochters. Aanvankelijk waren alle jongens in het bedrijf werkzaam, maar Jan kreeg een ongeval met de zaagmachine en was een hand kwijt. Hij is op 34 jarige leef tijd verdronken in de haven van Den oever. Jan was de grondlegger van de huidige garage Boersen. Zoon Dirk was metselaar. Soms waren er zulke slechte tijden, dat vader Dirk ze geen loon kon betalen. Later is Dirk elders gaan werken, hij heeft ook nog jarenlang een café gehad in de WieringerwaardHij overleed 1 november 1989 en heeft het eeuwfeest jammer genoeg niet mee mogen maken. Maartje was naast de werkplaats in hetzelfde pand een winkeltje begonnen, ze verkocht M boeskippe en holleste". Het was toentertijd niet ongewoon, dat een werk pas twee jaar na het begin van de bouw betaald werd. Vandaar waarschijnlijk het winkeltje. In 1910 werd hotel 11 De witte zwaan later hotel De Haan 11 gebouwd, in februari werd met de bouw begonnen en met de kermis was het klaar. Het Waaggebouw aan het Kerkplein werd in 1924 gezet. Met ingang van 1929 waren Cees en Hein de baas, wat lang niet altijd even soepel verliep, wat blijkt uit het verhaal over de eerste auto. Cees ging naar Den Oever, kocht een auto en reed er mee naar Stroe. Hein kwaad:" dat was nurreges foer nódig, hij leek wel niet wies". Maar 't was wel nodig. Met de wederopbouw van de Wieringermeer was het ondoenlijk om steeds met hout op je nek naar het werk te fietsen. In 1932 werd de Henricusschool in Hippo gebouwd en in 1933 de o.l.s. te Den Oever. De Pieter Maatsstraat werd aangenomen in 1960: er waren toen 17 mensen werkzaam in het bedrijf. Cees overleed in 1961 en Hein ging alleen verder. Er kwamen stille tijden

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1990 | | pagina 13