PX. L2'-TJ<LAJYT -/ WJtxjjrscjf. 32. SfXAMC7Y «D. p~^..L: ■u. OOJTtXlAXj), J77L01, 2)t ö<C7rJL Een andere bepaling: bij het huwelijk geld uit te keren aan familie van mijn geslachte off die uyt wettelicken huwelicken gesprooten zijn dan nijet onwettig of niet) f M ?ft8te J Clara van Sparwoude op de kinderen van haar natuurlijke zuster Maritge. Een van de kinderen van Maritge, Magdaleentje, trouwde Laro- brecht Stulingh. Hun zoon Arnoldus Stulingh wordt predikant te Oosterland en streft aldaar 20 september 1667. - Al zijn nakomelingen, mannelijk en vrouwelijk hebben door hun familierelatie reent op een huwelijksgift. In 1924 moest de huwelijksuitkering worden .gestaakt, omdat er teveel gegadig den waren. In de Staatscourant wordt dan een lijst opgenomen van vele duizen den belanghebbenden, waaronder ook Wieringers. Of oroSï V°Ü8t hieronder* Leden van onze vereniging zullen er hun grootvaders oi grootmoeders op tegenkomen. Jn C?tXJJJV.t V^T-n. CUj^i,, r JUr^ruu A, r^T-A^A ftrlaiiphculiendc. Naam. Adres. OiiiIith van Miinirltclilwitili!. Breet, Dirk Et erts, Aaltje, eirhlg-, t. N. HeUe- liar jr. Everla, Cornelia Ha Alt, Altyerl do Haan, Kan de Haan, Triinlic de. eeltig. T. H. Stadig Kctirsl, Anljc Ier, eeltig. r. S. Nu- tneijcr Krlirjl, Geertje Ier, celitg. A. Krijscr Ketirsl, dansje Ier. eelilp. v. J. Ravs Xciirst. Jniinljc Ier, celiljf. v. "\V. II reet Klein, Trijntje, eek lp. v. J. Kont AVieringvn, NuordlMirpei-weg :J AVierinpen, Bclljlranl I'd AVierinpen, Belt 2 Krommcilnin, Hendrik AAGeringen, OnsterklicI 6 Xronmiedam, llertuanus Jocolms Wierinpen, Suiilssleep 3 Krniiiuieiliirii, Corn. Anna, «chip. v. M. de llnnn Krvmineilniti, Gerardua Artcrlinp AVieriitpen, AVesterlanderlaan 0 a AVierinpen, Hofstraat 10 Wjeringen. Nieunalmnt Od W leringen, Weslerfa tide weg 86 AVjen'ngtn, Poeltreg n*. 13 AVifrinircn, Akkenrep_n\.8 AA'ieringen, Uellrtrnnt A2 AVirringcrrvitiird, Ttvco AVcgrit A nVKil AVirringen, Vitrkcnpia.<«ep 13. AVierinpen, Dniiisterjmil I AV. Breet J. («r Keurat 8. ErerU R. Oorter P. ErerU W.' de U.-Un U. Tyeen Idem ...Idem D. ter Keu rat A. Aetulinp Krommen- 'lam Irr Krurst A. Kooy O. ter k'eurst A. Nooy l>. ter Ketirsl A. AMutlnpKroniinun- iliiin C. Klein N. Tnkcs II. Kronimedam E. Pot II. A. Kroinmcdam A. NlcmcUcr Idcin H. A. Krommcdam - E. Pol Clemnrhlipde. Nnsim en snlnM

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1990 | | pagina 10