yt <ah 23. maakt hetzelve reets Verklaring beroepen uit Van Dale11): ligterschiplichterschip vaartuig met geringe diepgang, bestemd tot berging en tot vervoer van lading uit grote schepen naar kleinere of naar de wal. dagloner iemand die voor een dagloon werkt inz. als land arbeider. sjouwer iemand die zijn werk maakt van het dragen van zware lasten. sloeproeier iemand wiens werk bestaat in het roeien of helpen roeien van een sloep. En waar blijft nu de passia hysterica zult u denken. Die vindt u in onder staand stukje in de persoon van de vrouw van Jan van Groningen. met de inhebbende lading vergaan zoude zijn geweest uit Oud-Rechterlijke Arch. 6642, losse stukken,ongedateerd)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1989 | | pagina 9