- i.^// 7 EL - tv^v^ plSE^; tjjim frts&lA A*/<rr 0-rttS sii+jp** ,r~> JêZÏTZ* k*** V* W At/t*4 &Ct< *+Xr***- £cé+/ I' a- ri> +sj£ij ^-*2 £-'-ÏJ&** *lr. »V ^'Vl-lf--fc'S •^f f" -j -"■> i}.^ *«'i" -V -.-V- r '-Ï C' v <■♦- r £1 dVtv C0& ^Nr»V^ 20. Van Wieringer gezegden naar Wieringer rijmelarij en nu naar een copie van een envelop op rijm en een brief op rijm, ter beschikking gesteld door ons lid de heer J.Doves. H*W>-<fr r r t i 'V A - »V.i tv. - ■A -V

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1989 | | pagina 6