18. Museum Jan Lont Jan is geboren op Stroe, 14 februari 1808. Hij trouwt voor de eerste keer op 23 november 1834 met Trijntje Lont. Ze krijgen 4 kinderen, waarvan er 2 jong overlijden. Trijntje overlijdt zelf in 1843. Dan blijft Jan achter met 2 kleine kinderen: Nan is 7 jaar en Symon is 6 jaar. In 1850 hertrouwt Jan met Trijntje Tijsen. Lont-Rotgans-Tijsen:kan het nog Wieringers Uit het 2e huwelijk worden 3 kinderen geboren waarvan er ook weer 1 jong overlijdt. Vader Jan Rotgans overlijdt in 1857. Via een akte van scheiding in 1861 komt de boerderij aan zoon Nan Rotgans. De boedel moest verdeeld worden omdat moeder Trijntje Tijsen wilde hertrouwen. Dat deed ze dan ook in 1862 met Jan Nansz.Mostert. Erfgenaam Nan Jansz.Rotgans bijgenaamd Schorre Nan") trouwt in 1861 met Maartje Kinnen.Uit dit huwelijk worden 3 kinderen geboren: Trijntje, Albert en Maartje. Vader Nan overlijdt in 1916 en dan erft zoon Albert de boerderij. Hij woont daar ongetrouwd met zijn eveneens ongetrouwde zuster Maartje tot 1937. Dan kopen de broers Jacob en Jan Lont het pand. Jan Lont woont er nu nog. Hij heeft wel in 1985 het pand verkocht aan de Stichting Oud- Wieringen. Alweer een voorbeeld hoe verweven de Rotganzen zijn met de historie van Wieringen. N.Fijnheer-Rotgans

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1989 | | pagina 4