rotgans 17. 9 november 1840 geboren,zoon van Jacobus Cornelia. Voornoemde Pieter heeft van de Vis een aantal klappen opgelopen, de reden wordt niet vermeld. Maartje Kleijn en Pieter van Pomeren, echtelieden te Vieringen maakten te Hoorn een testament op, 23 juni 1795, bij notaris Paulus Adolf Geldrop. En zo bleek er dus verwantschap te bestaan tussen mijn grootvader Nan Mulder Nzn) geboren te Vieringen 1864 en gehuwd met Geertje Minnes Simonsd. en Aagje Bentz dochter van Rudolph Bentsz en Neeltje van Pomeren) Het raadsel was opgelost en mijn nieuwsgierigheid bevredigd of toch niet helemaalVant vragen zullen er altijd blijven Nettie Rienstra-Mulder Nansd DEN OEVER IN DE STORM VAN 1775 14 - 15 november 1775: Hoe naar is de toestand van het Zeedorp den Oever het worstelt met zijn geheelen ondergang; alles buigt en kromt er voor den vervaarlijken slag des waters, 't geen in zijne onbesuisde drift dijken en woningen weg- sldst- Een der dorpen van het eiland Wieringen, groot tusschen de 90 en 100 huizen; men vindt er de nieuwste kerk van 't geheel Eiland, gemeenlijk de Kapel genaamd. uit: Bespiegeling over Nederlandsch Vaternood, door J.Hering) Vieringen, rotganzen en de naam Rotgans horen onverbrekelijk bij elkaar. Let maar op de vlag en het wapen van Vieringen, daar komen rotganzen in voor. En hoeveel mensen, die de naam Rotgans dragen, zouden er op Vieringen wonen En nu heb ik ook nog ontdekt, dat ene Jan Rotgans in 1854 een boerderij op Stroe liet bouwen; dat is nu het Museum Jan Lont. Hoe zit dat in elkaar Jan Nansz. Rotgans erfde samen met zijn 2 broers Pieter en Johannes stukken land van hun overleden ouders Nan Rotgans en Grietje Hellingman. Jan Nansz. ruilde 4 aaneen verheelde" stukken land, genaamde de Vesterling en Kaunis, gelegen te Oosterland, ter waarde van f 440,-, voor een stuk land, genaamd de Krogt.' gelegen te Stroe. Ook f 440,- waard. Jan Rotgans ruilt dit met Jan Maars, vrij van hypotheek en met alle lusten en lasten. Dat vond plaats op 23 maart 1844. Aan lasten voor deze over dracht moesten zij betalen f 8,80 f 3,34^ opcenten f 12,14^. Het is vermoedelijk op dit stukje land, dat Jan Rotgans 10 jaar later een boerderij laat bouwen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1989 | | pagina 3