ü—4 4 4 fi^jtcLiUtr-.fy ,-/<_Azrdfj MdL. ƒ2. jvfuy^yAd/y-y y^/^CZ, **^3^ rh v *«•4/ yfl 4" ^jcfdArh ^Citj^t: A fóy. i ^)ta. Ata.Jé.*y/fjÊr- ^dAirrdfïdJ^dL, *7 filfy-L- dt-Jr~ rï c~l I a tTy e^C t&AjJ v (i dsi &-L+T 1*J dc t-'VYÏ?-' ds ^nnA ,J_-: "t lA-Mc/r-yC/—At dZ'lA*- /Air~, tC-Afddy'A/f- ltd c,y tfh z (^Ti///^, d<L^f,'g //frS ui* lAc-ifh/pJ' a)aAy tt.~t 4a t f} 0,yV*_ "dy^-y *■"•-* P A~ <y0—Ó? 0~l t ty Ar -tL^- jb ^~- 1*-f J 1 {/df\A~o 4-A %*7'0 L+- tdf^ i*, ,a— j, i cAbi. p4~ir 4 Ly A 0,0--.i /f4 edïZ~\A%- A-/4~Yc-*fditArt-io <-/£_, F)aJ-9 a. Addrj ^zhrvv Al pClJfr^ /Ls^i* 24. 4^/^ f uit flj^C Ai±//'?/f'A~fjct A 4 -AAts.1. vC\Lt^t I li-A^. 4 A -ïm^lVczc. 4^ "4*a v* f P 4- P, h a-a.i aAyO Voor de mensen, die moeite hebben dit oude schrift te lezen, volgt hier de vertaling": om dat het Chirurgiecaal was daarom is de vroetvrouw niet gehaald bij de vrouw van Jan van Groonningen want siet de lijdster bevond sig in die omstandigheijdt, Met Toevalle verseldt, als passia hijsterica, met Convulsia vermengt, dese Toevalle,door inwendige medesijnne.door de Chirurgijn hersteldt,sijnde,vertoonde sig hier Een Niet natuurlijke Verlossing aanstaende te zijn.endit was buijten 't ampt van de vroetvrouw .waarom de vrouw, haar heeft laate velossen van de Chierurgijn Niet om dat de vrouw.de vroetvrouw met verontwaardiging van haar persoon of affeere, Liet agter blijve.maar om dat het Chirurgijns,of vroetmeesters werk was en sig voor dit Tijdperk haar daar Gerustiger aen vertroudde en ook niet bewust was,dat sij daar aan fraudeerde,om haar tot meerdere koste te noodsaken, om dat geen keur,of ander verbod, haar doendertijd bekendt was. Het zal u duidelijk zijn, dat eind 1700 het leven van Jan Pietersz.van Groningen en zijn vrouw Maartje niet bepaald gemakkelijk was. -t-' Au -A-t-, 1-A+i V *f s*l j «- t\ -5 jy... I^J.1 M - 'Ai,'

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1989 | | pagina 10