De vuilniskar te Hippolytushoef van Pomeren, geboren 21 April 179A te Oosterland, ill. kind van Geertje M.Heijblok, later erkend. Deze Pietertje huwde op 9 Mei 1813 met Jan Koorn en stierf op 17 Maart 183A Dit echtpaar krijgt 8 kinderen: 1. Jacob Koorn geboren 6 Augustus 1813 2. Cornelis Koorn geboren A Julij 1815 3. Meijert Koorn geboren 25 Maart 1819 A. Albert Koorn geboren 30 November 1820 5. Maartje Koorn geboren 27 Mei 1822 6. Geertje Koorn geboren A Junij 182A 7. Geertje Koorn geboren 29 Augustus 1825 8. Maartje Koorn geboren 12 November 1828 In een acte gedateerd 30 September 1795 versoect Geertje Maijerts Heijblok meerderjarige jongedochter woonend op Oosterland, Pieter van Pomeren kraam kosten en allimentatie kosten te betalen. Zij beweert hierin met niemand anders vleeselijke conversatie te hebben gehad en gehouden. Pieter van Pomeren is minderjarig en kan er rechtens niet bij betrokken worden, tenzij hem een curator ad Litens wordt toegevoegd en dit wordt Jacobus van Pomeren, vader en natuurlijke voogd van Pieter. wordt vervolgd, N.Rienstra- Mulder) Aon hol dorp, <lw was t feesl I D' „Vuilniskar" i* *r geweest, 'n Prcsenllje van dort Raad 1 Buiten kwam <#e Burgerij, Da Hormoniki 01" isj, 'l Was 'n loil'ge bocft op slraa,! I Ouwe emmers, pot «rt pas, AJOes bracht men opperden Voor de nieuwe nuiliiLsbelt Arch «n afval raaldt mei* kwijt Volgens den modernen tijd, En lo t( je heel geen getd I Dolf biedit zijne dienstel* aan, Hij wil met' de ra!ei gaan, En de zaak ie dan content. Leve .de Gemeenteraad, DU wae nu gerond 6 praal Wij zijn uil de vuil -rftend' I

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1989 | | pagina 6