10 I. Meijert Tijsen 1757 - 1830) gehuwd met Maartje Bakker: boer/bakker, Den Oevre 56. Ila. Pieter Tijsen, zoon van I 1789 - 1848) gehuwd met Antje Koorn: boer/bakker, Gest. Ilb.Cornelis Tijsen, zoon van I 1795 - 1883) gehuwd met Geertje Koopman, boer/bakker, Den Oever 56. Ilc.Jan Tijsen, zoon van I, gehuwd met Antje Gorter. Landman,geen bakker, zie zijn zoon Illd. lila.Pieter Tijsen, zoon van IIa,( 1832 - 1910) gehuwd met Antje Asjes. Broodbakker, Westerland. Illb.Jacob Tijsen, zoon van lib, 1828 - 1901),gehuwd met Maartje Kroon. Broodbakker, Den Oever. IIIc.Meijert Tijsen, zoon van lib, 1832 - 1919), gehuwd met Maartje Lont. Boer/bakker, Den Oever. Illd.Cornelis Tijsen, zoon van IIc, 1818 - 1886), gehuwd met Neeltje Wagemaker. Broodbakker, Hippolytushoef IVa.Meijert Tijsen, zoon van lila, 1880 - 1962), gehuwd met Elisabeth Koorn. Broodbakker, Westerland. IVb.Cornelis Tijsen, zoon van Illb, 1874 - 1942), gehuwd met 1. Geertje Mulder 2. Neeltje Daalder Broodbakker, Den Oever. IVc. Simon Tijsen, zoon van Illd, 1853 - 1916), gehuwd met: 1. Trijntje Lont 2. Geertje Wigbout Broodbakker, Stroe. Jan Tijsen, zoon van Meijert Tijsen en Pietertje Tijsen 1884 - 1969), gehuwd met Wijntje Koorn, en zijn broer Cornelis Tijsen 1890 - 1972) gehuwd met Maartje Smit, zijn eveneens bakkers. 1940 - 1990 In mei 1990 herdenken we dat het 50 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak. Velen van ons maakten deze dagen op Wieringen of elders mee en weten er nog interessante dingen van te vertellen. We nodigen onze lezers uit hun belevenissen rond de 10e mei 1940 op papier te zetten en aan ons toe te zenden. De redactie zal er gaarne kennis van nemen en zal bij voldoende reacties in mei 1990 een themanummer aan deze belevenissen wijden. Indien u ons voor 1 oktober 1989 laat weten of u hieraan wilt meewerken, dan verwachten wij uw bijdrage uiterlijk op 1 maart 1990. Uw reacties naar M.Kooij-ModderGemeenelandsweg 26, 1777 NN Hippolytushoef. We kunnen ook belevenissen van mensen op de band opnemen als men er tegen op ziet ze op te schrijven. Een persoonlijk gesprek is eveneens mogelijk. Ook niet-leden kunnen meedoen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1989 | | pagina 4