8. Een Wieringer Begrafenis" Onder deze titel verschijnt binnen kort de eerste uitgave van de His torische Vereniging Wieringen. Omdat voor de eerste Algemene leden vergadering 19 sept.a.s.) naar een onderwerp is gezocht, dat bij de Wieringers zou aanslaan, viel de keuze op de film van Daan Pool. Deze film behandelt een Wieringer begrafenis uit 1870, nagespeeld in 1949. Het is altijd leuk jezelf op de film te zien. Vandaar dat het bestuur besloot deze nog een keer te vertonen. Van deze film zijn mooie foto's gemaakt Foto Boersen) en toen kwam het idee naar voren deze foto's met achtergrondverhaal over de gebruiken bij een Wieringer begrafenis te publiceren. Een aantal bestuursleden togen op pad om oude Wieringers te intervie wen over dit onderwerp. Nadat zoveel mogelijk gegevens verzameld waren, werd August Pruimboom gevraagd er een verhaal van te maken. De Firma Burghout werd benaderd om het geheel van foto's en tekst te drukken. En het resultaat zult u te zien krij gen op de eerste algemene ledenver gadering. Als dit boekje een succes wordt, en dat hoopt het bestuur natuurlijk van harte, dan zullen er meer volgen. Op deze manier zal geprobeerd worden de historie van Wieringen vast te leggen en onder de aandacht van de mensen te brengen Wieringen uit Algemeen Aardrijkskundig Woordenboek door J.van Wijk, 1823) Nederl.eil.,prov.Holland,N.gedeelte, kwartier Alkmaar.mogelijk ook voorheen aan de Holl. kust vastgeweest, en naar eene plant, die men hier zeer veel vindt, en ter bescherming der zeedijken gebruikt wordt, aldus genoemd. Het heeft door afspoeling veel verloren, en is thans ten N. en gedeeltelijk ten W. van duinen voorzien, maar moet verder door dijken beschermd worden. De grond is zeer ongelijk, doch over het algemeen zeer vruchtbaar, en tot koren en weiland zeer geschikt. De schapen leveren hier ook veel Texelsche kaas. Het eil. bevat in 5 dorpen 1200 inw., die van den landbouw en de scheepvaart bestaan.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1989 | | pagina 2