6. Daar men zich ook meer op de zuivelproductie ging richten, maakte de schapen teelt plaats voor hoornvee. De oorspronkelijke paardestal aan het z.g. boven eind naast de koeien werd koestal en ook het uutlid onderging in veel geval len dit lot.Nadat men de melk niet zelf meer tot boter en kaas verwerkte, verloor gaandeweg ook de zuivelkamer haar functie. Hetzelfde lot onderging de dorsschoorsteen met de komst van het petroleumstel. Bij het vervangen van het houtwerk aan de topgevel en deuren maakten de ouder wetse brede planken plaats voor de smallere kraal- en vellingdelen. Ramen en deuren veranderden van plaats en uitvoering, waarbij ook de oor spronkelijk blinde gevels niet gespaard bleven. EERBIED "As de eb begon te löpe Bij't kentere van het tij Den liete wij't anker zakke En het zeil ging in de gei Zö bleef de aak den legge Midde in dat groene gras En den begon't harde beule Net zolang het wiertijd was Mit leerze tot an ongs oksels Kon je ongs deer moaie zien Tot je middel in't water Trekkend an het wiermesien Tuske eb en vloed mos't beure Den most je an de vracht Zowel't moaie as het lade Kwam den duchtig an op kracht Zwetend stinge we te steke In dat natte zwere spul ürupende an oale kangte Dat was den gien flauwekul Ongerweeg most je nag pompe As je naar de have voer Ok die zwere vracht nag losse Op een wage van een boer As na zó'n dag hard werreke Ongze taak der weer op zat Den wiste we soms geniese Wat of dat nou opbrocht had" As je zoks nou hoor vertelle Van zo'n ouwe visserman Zien verhale over eerder Den geloof je't amperan Hoe ze doe nag as kiendere Soms geniese twalef jaar Oal dagelijks moste vare Bij der vader of een aar Nou, den denk je bij je eige Dat, dat maak je nou niet mee Je gunt'den zokke menske Hun verdiende A.O.W. A.Pruimboom OPROEP Wie kan en/of wil een leuke, interessante, op het doel slaande, kunstzinnige omslag voor dit krantje ontwerpen Inzendingen s.v.p. naar Tannie Lont, Kon. Wilhelminalaan 39, Hippolytushoef

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1989 | | pagina 8