handen kwam.Zelden was haar werk aan kant en het eten op tijd klaar. Gelukkig had ze een man, die ook dikwijls in huis het nodige voor zijn reke ning nam. Met veel gevoel voor humor had hij haar tekortkomingen leren aan vaarden. Zo ook op een zondagmorgen, toen zij een pan met melk op het petro leumstel had gezet en ondertussen naar boven was gegaan om daar nog het een of ander te studderen. Toen haar man enige tijd later in huis kwam, stond de melk flink over te koken. Zonder de pit naar beneden te draaien riep hii naar boven Vrouw, moet je nag meer melk?" Wat den ?"zei ze," 't is toch zundeg en den komt er toch gien melkboer "Nei", zei hij]" dat weet ik ok wel, maar je het oal een pan vol en een stel vol en nou weet ik niet of je nag meer hew moet VAN POMEREN Hoe belangrijk en bepalend het heden is, het verleden kan dat evenzeer ziin. In het schip van de Ned.Herv. Kerk te Hippolytushoef zag ik een grafsteen waar het volgende op te lezen stond: H.L.B.( hier ligt begraven) Sijtje Wigbout In haar Edele leven Huisvrouw van de Heer Bailliuw Js.v.Pomeren Gerust den 21 December 17.. In den Ouderdom van 36 Jaeren 13 Dagen Nevens drie van haar voor Overleden kinderen En haar nagelaten Dogter Maartje v.Pomeren Gerust den 20 December 1791 In den Ouderdom van 17 Jaar en 4 Maanden en 6 Dagen". En alles wat blijft is een naam en een jaartal. Was ik die naam Van Pomeren al eerder tegengekomen In een aantekeningenboekje van de familie, gedateerd 27-12-1937, stond het volgende genoteerd: Aagje Bents dv. (dochter van Rudolph Bents en Neeltje van Pomeren. Verder. Nelly Bents,d.v. Aagje Bents, buitenechtelijk geboren.Studeerde voor onderwijzeres, later voor arts of chirurg,ca. 54 jaar. Ze vestigde zich als arts longziekten te Amsterdam. Uit verhalen wist ik, dat Aagje en Nelly veel bij mijn grootouders kwamen logeren. Ook de naam van een straat te Hippo doet aan de naam herinneren. Mijn nieuwsgierigheid was gewekt en zo zette ik een speurtocht naar het verleden in. Sijtje Wigbout werd gedoopt 13-12-1744, stierf 21-12-1780. Zij was het enig kind uit het le huwelijk van Pieter Geerlofsz.Wigboutafkomstig uit Heiloo en schoolmeester, koster en voorzanger te Stroe, en Maartje Sijmons Moolenaar. Sijtje trouwt op 15 mei 1766 met Jacobus van Pomeren, notaris en schout te Wieringen. Gedoopt 13-12-1744 te Medemblik, belijdenis Hippo 29-10-1765. Hij is een zoon van Cornelis van Pomeren en Geertje Vos. Jacobus huwt voor de 2e maal op 10-2-1786 met Jacoba Everharda Mooyen zii is een zuster van Dominee Johannes Gerhardus Mooyen, die in 1758 beroepen werd in de Ned.Herv.Kerk te Hippo.Hij verblijft hier tot 1765.) Jacoba doop- en sterfdatum niet gevonden) was toen weduwe van Adam Siegebert Brouwer, in leven Oud-Burgemeester en Hoofd-Gaarder van dit eiland.Hij stierf 1-4-1785. c.^aar 0Ud*Het laatste huwelijk bleef kinderloos. Uit zijn le huwelijk met Sijtje Wigbout laat Jacobus van Pomeren 6 kinderen na. wordt vervolgd) Nettie Rienstra-Mulder.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1989 | | pagina 6