3. Later, zo rond 1867, ontdekken de Wieringers, dat er wat te verdienen valt in het wier of zeegras. Dit wordt dan nl. veel gebruikt als vulling voor matrassen: goed voor de gezondheid Ook als verpakkingsmateriaal voor aarde werk is zeegras goed te gebruiken, en ook nog als vulling voor stoelzittingen. Tussen 1868 en 1932 heeft een groot deel van de Wieringer bevolking goede neveninkomsten als wiermaaier, wierperser of wierhandelaar. Helaas, na 1932 is er weinig zeewier meer te bekennen. Sommigen zeggen, dat het komt door de bouw van de Afsluitdijk, anderen zeggen, dat het een normale op- en neergang is in de groei van het zeegras, en dat het dus wel weer terugkomt. Nog anderen denken, dat er een ziekte in het zeegras de oorzaak van het verdwijnen is. De geleerden zijn het er nog niet over eens.... Voor meer informatie: ga op uw gemak de tentoonstelling bekijken. STAMBOOM TIJSEN Tijdens de voorbereidingen van de tentoonstelling "Omringd door wier", werd het idee geopperd om hier een stamboom bij te plaatsen. De vraag was: van welke familie Het aanwezige materiaal over het zeewier en de verwerking hiervan leerde, dat vrijwel alle Wieringers wel bemoeiingen met het zeegras hebben gehad. Er is dan ook gekozen voor een Wieringer familie", in dit geval Tijsen. De stamboom begint met Pieter Jacobsz.Tijsen en Maartje Meijerts Wagemaker, gehuwd in 1745. De naam Tijsen komt al eerder voor, maar het is tot nu toe niet gelukt om hier samenhang te vinden. Echter, de speurtocht gaat nog door.De genealogie waaiert vooral in de 6e en 7e generatie breed uit en er zijn momenteel nog heel wat nakomelingen. Vermeldenswaard is zeker, dat de eerste drieling op Wieringen - die blijft leven - in 1864 bij de familie Tijsen geboren wordt. De meeste mannen oefenen het beroep van visser uit, daarnaast zijn ook boeren en bakkers te vinden. Bij voldoende belangstelling zou er na de tentoonstelling een boek uitgegeven kunnen worden. Vanaf deze plaats een woord van dank aan mevrouw M.Kooij-Modderdie naast haar hulp bij het onderzoek het uittekenen van de stamboom voor haar rekening heeft genomen. Rest mij de hoop uit te spreken, dat alle leden van deze familie lid zullen worden van de Historische Vereniging Wieringen. Tan Lont Kon. Wilhelminalaan 39 1777 AR Hippolytushoef GENOEG Een niet nader te noemene telg uit het Wieringer geslacht Tijsen was gehuwd met een vrouw, die zoals men dat noemde niet echt "gerisseleveerd" was. Urenlang kon ze met iets bezig zijn zonder dat er iets zichtbaars uit haar

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1989 | | pagina 5