BW n- E S S] 0 BB BBB B EXcto ïi ïir iï ïi B]g AGENDA jïffitB BBB BB B Hg jH H|J KIK s 15 NOVEMBER 2023 Uitreiking puienprijzen Wijkcentrum Overdie. H mui kuhne 1925 Voorstel renovatie Kraakmantuinen. Impressie V&D-gebouw na renovatie (architect H. Hulsker). V&D-gebouw na opening in 1934. o 56 - OUDALKMAAR Jos Stroomer Voorzitter commissie preadvies niet met elkaar verbonden, de rechter twee wel. Wij adviseerden de symmetrie in het dakvlak te behouden door naast de bestaan de dakkapellen slechts twee dakkapellen toe te passen. Voor de oude monumentenloods aan de Torenburg 3 Alkmaar is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de verbouw van de loods naar twee appartemen ten. Volgens het voorstel zal de uit drie delen bestaande bedrijfsdeur gewijzigd worden in deuren met glas erin om licht in de woning te brengen. Het zadeldak bestaat uit twee delen met verschillende nokhoogte. Op het linker dakvlak komt een dakkapel en op het rechter dakvlak een gesloten dakopbouw. De eerste behande ling van dit plan in de commissie Welstand en Monumenten heeft geleid tot enkele aanpassingen. Zo adviseert de genoemde commissie meer verfijning aan te brengen door de dakopbouw vorm te geven als dakkapel en te positio neren in één dakdeel, rekening houdend met de spanten. De reactie van de commissie pread vies was overwegend positief. Door het weglaten van de roeden in de deuren is het plan iets verbeterd, maar een dubbele deur is passen der dan een driedeursinvulling. Verdronkenoord met de voormalige boekhandel Kuhne. Foto, 1979. Collectie Regionaal Archief Alkmaar. weggelaten. Wij adviseren nadruk kelijk de luiken weer te plaatsen. Voor de Laat 90 en Verdronken oord 133 is een omgevings vergunning aangevraagd voor de verbouwing van het winkelpand en appartementen op de verdie- Het pand heeft vroeger altijd al dubbele geklampte deuren gekend. Het wordt nu weliswaar een woning, maar om de herinne ring aan het pakhuis te behouden is het beter dubbele deuren toe te passen met een raamopening in beide deuren. Het kozijn boven de deuren vraagt juist wel om een roedeverdeling zoals in de kleine ramen naast de deuren. Jammer is het dat de openslaande luiken zoals op het eerste ontwerp nu zijn pingen. Dit pand is ooit voor de firma Kuhne gebouwd nadat twee oude panden door brand waren verwoest. Uitgangspunt is behoud van de wederopbouwarchitectuur. De bestaande gevels aan de Laat en het Verdronkenoord worden als uitgangspunt genomen. De witte kaders van de betonstructuur worden gehandhaafd, maar de raamindeling daarachter wordt gewijzigd. Voor de uitwerking en kleurstelling van de invulling van de kaders worden verschillende opties voorgelegd. Op beide panden wordt een opbouw voorgesteld die rondom terug springt. ten opzichte van de bestaande onderbouw. Aan de Laatzijde komt een dakterras met een hekwerk. In de ogen van de commissie preadvies voldoet het plan niet aan de bestemmings- planbepalingen omdat de goot- hoogte wordt opgetrokken naar ca. 15 meter. De maximale goot- hoogte is hier 8 meter en de bouw- (of nokhoogte) 12 meter. Het pand maakt deel uit van een fraaie gevellijn zichtbaar van de Kraanbuurt en een opbouw verstoort dit beeld. De uitvoering van dit plan geeft ons inziens geen aanleiding om van het bestem mingsplan af te wijken. Ten slotte adviseren wij de kelder te benut ten als fietsenstalling. Recentelijk kwam ook het herbe- stemmingsplan voor V&D aan de orde. Het oudste deel van de voormalige V&D-panden is een rijksmonument waarvan de gevels worden gerestaureerd. De oude directiekamer met fraaie glas-in-loodramen blijft behouden. De luifel die niet authentiek is wordt verwijderd en vervangen door een luifel die geïnspireerd is op de oorspronkelijke luifel. De commissie preadvies had na een bezoek aan de panden geadviseerd de oude luifel alleen terug te brengen bij het oudste deel en de latere uitbreidingen een afwijkende pui te geven. Het nieuwe deel wordt wel voorzien van vensters omdat op de verdiepingen van het V&D-pand appartementen komen. Om de bovenbouw geschikt te maken voor woningen worden op de verdieping open patio’s gemaakt. Op de begane grond komt een grote supermarkt en een fietsenstalling. De voormalige kelder wordt gebruikt voor bergingen. De commissie preadvies is enthousiast over de herbestemmingsplannen. Een lidmaatschap van de HVA kost slechts 25,- per jaar. U ontvangt dan automatisch driemaal per jaar ons periodiek Oud Alkmaar. Ook lid worden? Ga naar onze website hvalkmaar.nl De vereniging werd in 1925 opgericht. Zij heeft tot doel het beschermen en voor het nageslacht bewaren van de historische schoonheid van Alkmaar en omgeving en het aanmoedigen van de studie van de plaatselijke geschiedenis. Dit doet zij o.a. door het geven van welstandsadviezen, het organiseren van stadswandelingen, excursies en lezingen en het uitgeven van Oud Alkmaar. Jaarlijks wordt de Oud Alkmaarprijs en tweejaarlijks de Puienprijs uitgereikt. Het bestuur van de vereniging is als volgt samengesteld: Carol Korringa, voorzitter, Henk de Kruik, secretaris, Lucas Zimmerman, penningmeester, Kees Verlaan, Rob Marijn, Bertus Bakker en Jos Stroomer, leden. Postadres van de vereniging is Nassaulaan 43, 1815 GJ Alkmaar. Ook via internet is de vereniging bereikbaar: info@hvalkmaar.nl of www.hvalkmaar.nl. Vragen over lidmaatschap: info@hvalkmaar.nl 15 OKTOBER 2023 Wandeling: Themawandeling Spreuken en Spreekwoorden. Start 14.00 uur op het Canadaplein OPEN HUIS Elke tweede zaterdag van de maand is er van 10.00 tot 13.00 uur Open Huis in het HVA-kantoor aan de Nassaulaan 43. HISTORISCHE VERENIGING ALKMAAR

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2023 | | pagina 16