STADSWANDELINGEN VERENIGINGSNIEUWS OOSTWIJK IS BESCHERMD STADSGEZICHT GEWORDEN DE COMMISSIE PREADVIES I H HISTORISCHE VERENIGING ALKMAAR 1925 Carol Korringa, voorzitter HVA 54 - OUDALKMAAR OUDALKMAAR - 55 Een buurtje van 38 sociale huurwoningen, dertig daarvan gebouwd in de jaren 1920 aan de oorspronkelijke Westfriese Omringdijk in Koedijk, net boven Alkmaar. Eenvoudige huizen, twee onder een kap met grote tuinen. Twee blokjes van twee hebben aangebouwde klassieke koolschuren met een gebroken kap. De oprichters van woning bouwvereniging Koedijk wilden meer dan betaalbare huisvesting bieden. Het buurtje ademt de sociale- en cultuurhistorie van de vaartuinders in het Rijk der Duizend Eilanden. Alkmaar kent enkele rijksbescherm- de stadsgezichten, maar Oostwijk Kees Verlaan verzorgt een inleiding voorafgaand aan de eerste themawan- deling op 8 mei 2023. De wandeling telde 149 deelnemers. Kees Verlaan, Coördinator commissie wandelingen Twee jaar geleden was Het Oostwijk ten dode opgeschreven. Woning corporatie Woonwaard had besloten tot sloop voor nieuwbouw. Maar de huurders verzetten zich met hand en tand en tegelijk kwamen de erfgoedorganisaties - Heemschut, de Historische Vereniging Alkmaar en de Historische Vereniging Koedijk - in het geweer. Samen met de bewoners hebben wij het tij gekeerd. Begin 2021 werd de gemeente al voorgesteld om het buurtje te beschermen. Alle adviserende deskundigen waren even positief: ‘uniek in Nederland’, ‘monumen taal’ en ‘van onschatbare waarde’, zo oordeelden de experts. En nu is het gemeentebestuur ook zo ver: de vier ‘koolschuurwoningen’ kregen de status van gemeentelijk monument en onlangs besloot de gemeenteraad Oostwijk als geheel tot beschermd stadsgezicht te benoemen. wordt het eerste gemeentelijk beschermde stadsgezicht in Alkmaar. Op initiatief van de gemeente worden nu de nodige beschermingsregels opgesteld in een werkgroep waarin ook de historische verenigingen participeren. K De Burgemeester W. Kooimanstraat in Koedijk. Foto Els Hansen. Koolschuren aan de achterzijde van de Burgemeester W. Kooimanstraat. Foto Historische Vereniging Koedijk. Evenals voorgaande jaren hebben de gidsen van de Historische Vereniging Alkmaar voor dit jaar vijf themawandelingen uitge schreven. Voor 2023 lieten wij ons inspireren door de kernwaarden die de gemeente Alkmaar heeft verbonden aan de viering van 450 jaar Alkmaars Ontzet: vrijheid, verscheidenheid, verbondenheid en verdraagzaamheid. Dat zijn er vier hoor ik u denken. Scherp. De vijfde themawandeling staat los van het Alkmaars Ontzet en staat in het teken van Spreuken en Spreekwoorden. Voor de nieuwbouw van zes grondgebonden woningen aan de Kraakmantuinen is een omge- vingsvergunning aangevraagd. De woningen verrijzen op de plek waar het bouwbedrijf van Jac. Tromp is gevestigd en worden in een rechthoekige plattegrond Op het moment dat ik deze regels schrijf hebben wij drie van de vijf wandelingen gelopen. Geweldig om te zien dat uw aanwezigheid hierbij die van vorig jaar ruim overtrof. Daarnaast viel ook op dat aan de gidsen meer vragen werden gesteld en in sommige gevallen werden vanuit de deelnemers gebouwd in twee bouwlagen, met een zadelkap. De noklijn ligt parallel aan de Kraakmantuinen. Vijf van de zes woningen worden voorzien van een topgevel haaks op de doorlopende kap. De gevels worden opgetrokken in bruin metselwerk met grijze voeg, waarbij het bovenste deel wordt voorzien van wit stucwerk. De plint wordt uitgevoerd in donkergrijs metselwerk. Aan de Akerslaan worden het vroegere bedrijfspand en de persoonlijke ervaringen met de groep gedeeld over bijvoorbeeld een locatie of belevenis langs de route. Heerlijk. Het geeft echt een gevoel van samen een thema- wandeling lopen. Dit is een mooie ontwikkeling, gaat u hiermee door. bovenwoningen verbouwd. Hiervoor is een omgevingsvergun- ning aangevraagd. Aan de voorzij de wordt het bestaande hek naar de garage gewijzigd naar een vergrijzend houten hek. In het dakvlak worden drie ramen geplaatst. In het achterdakvlak wordt de bestaande dakkapel in het midden gedeeltelijk dichtge- zet. De commissie preadvies is positief over het voorstel. Het gevelbeeld komt speels over; zo worden de twee linkergevels De vijfde wandeling van dit seizoen - op zondagmiddag 15 oktober - gaat zoals gezegd over Spreuken en Spreekwoorden. De laatste loodjes wegen het zwaarst, maar dat is niet van toepassing op deze laatste wandeling in 2023. De gidsen nemen u mee langs bekende en onbekende plekken in Alkmaar en vertellen over spreuken, opschriften, beeldtaal en teksten. Het loodje leggen, voor paal staan, aan de kaak stellen en zo komen er nog veel meer voorbij. Daarnaast komen achtergronden van straat namen, beroepen en bouwwerken aan bod. Zo trachten wij u uit de tent te lokken om ook een duit in het zakje te doen, velen weten immers meer dan één. Binnenkort zitten alle gidsen weer bij elkaar om de vijf wandelingen voor 2024 vast te stellen en uit te schijven. Laat u verrassen en check onze website voor het programma. F,

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2023 | | pagina 15