FIONA TAN RAAMWERK STEDEL'JK MUSEUM ALKMAAR DE GESCHIEDENIS HERHAALT ZICH (MAAR NET EVEN ANDERS) Patrick van Mil Gaat dat zien! 0: Advertorial DE TENTOONSTELLING RAAMWERK 50 - OUDALKMAAR OUDALKMAAR - 51 Fiona Tan ontwerpt het Grote Raam is te zien van 30 sept. 2023 t/m 3 mrt. 2024 in Stedelijk Museum Alkmaar Dezelfde dag wordt in Stedelijk Museum Alkmaar de tentoonstelling Raamwerk geopend met werk van Fiona Tan en beelden van de vervaardiging van het glas-in-loodraam. Voor het eerst sinds lange tijd wordt een nieuw, monumentaal kunstwerk aan de Grote Kerk toegevoegd. De totstandkoming van het Grote Raam vertoont sterke overeenkomsten met de geschiedenis van een eveneens monumen taal kunstwerk dat een kleine vijf eeuwen geleden voor de Grote Kerk werd gemaakt: het Laurenti- us-altaarstuk van Maarten van Heemskerck. Op 6 oktober 2023 wordt in de Grote Sint-Laurens- kerk van Alkmaar een indrukwekkend, nieuw kunstwerk onthuld van Fiona Tan: het Grote Raam. Maarten van Heemskerck schilderde het veelluik in 1538-1543 voor het hoogaltaar in de Grote Kerk. Met een breedte van acht meter en een hoogte van zes meter is dit het grootste geschilderde altaarstuk dat ooit in de Nederlanden is gemaakt. Een prestigieus kunstwerk dat alleen kon worden gerealiseerd omdat er enkele Alkmaarse opdrachtgevers waren die blijkbaar grote ambities hadden en die ook bereid waren daarvoor hun portemonnee te trekken én medefinanciers wisten te vinden. Het altaarstuk was namelijk niet alleen uitzonderlijk groot, maar ook heel erg duur. In totaal kreeg Heemskerck 725 gulden voor zijn werk, en daar bovenop nog een jaarlijkse lijfrente van 24 gulden. Voor die tijd indrukwekkende bedragen. De Alkmaarse priester Jheronimus Jansz en zijn neefje, de jonge kerkmeester Dirck van Teijlingen, waren destijds de initiatiefnemers van het project. Andere Alkmaarse notabelen die herken baar en soms prominent op het altaarstuk zijn afgebeeld, waaronder de toenmalige burgemeester Pieter Claesz Paling en Joos Jansdochter van Egmond van de Nijenburg, tonen aan dat er in de stad nog meer gulle sponsoren waren. Ook van buiten de stad kwam er steun voor de prestigieuze opdracht: de kunstlievende Utrechtse bisschop Joris van Egmond droeg 200 gulden bij en kreeg daarvoor een ereplaats op een van de voorstellingen. De parallellen met Het Grote Raam dat momenteel wordt gerealiseerd, zijn treffend. Het idee voor een nieuw hedendaags kunstwerk in het zuidtransept van de Grote Kerk is vijf jaar geleden ontstaan uit enthousiasme van enkele Alkmaarders en drie Alkmaarse instellingen die ter gelegenheid van de 450-jarige viering van Alkmaars Ontzet iets moois aan de stad en zijn bewoners wilden aanbieden. Net als in de 16de eeuw ontbreekt het de initiatiefnemers niet aan ambitie: het gaat om het hoogste gotische transeptraam op het vasteland van Europa: 23 meter hoog en 6 meter breed. Een prestigieu ze, maar ook een kostbare opdracht. De prijs voor vervaar diging van het kunstwerk bedraagt 1 miljoen euro. Ook Maarten van Heemskerck, Laurentius-altaarstuk, 1538-1543, Kathedraal Linköping. nu zijn er verscheidene Alkmaarders die zich opwerpen als maecenas en het kunstwerk met hun sponsorbijdrage mogelijk maken. Anders dan hun 16de-eeuwse voor gangers worden zij echter niet met hun portret op het kunstwerk afgebeeld. Hun namen lichten op op de website van het Grote Raam en worden later in staal bij het kerkraam vermeld. Heemskerckspecialist Ilja Veldman en museumconser vator Christi Klinkert schrijven daarover: ‘Kerkgangers in 1543 zullen aanvankelijk wel even hebben opgekeken. Het nieuwe Laurentius-altaarstuk was uitgevoerd in de hypermoderne stijl die Heemskerck zich na zijn verblijf in Rome eigen had gemaakt. Die stijl contrasteerde nogal met wat men in de Nederlanden gewoon was. De levensgrote voorstellingen met druk gebarende en opmerkelijk gespierde figuren in heldere kleuren moeten een verpletterende indruk hebben gemaakt. Vooral de schaars geklede figuren onder wier dunne lichaams bedekking de schilder de anatomie van het menselijk lichaam zo goed mogelijk probeerde weer te geven. Blijkbaar maakte deze voor de Nederlanden zo ongebruikelijke stijl Heemskerck tot een gewild schilder voor de Alkmaarse opdrachtgevers. Het prestigieuze altaarstuk demonstreert dat het Alkmaar van toen met zijn tijd mee wilde gaan.’ Net als in 1540 is er ook nu steun van buiten Alkmaar. Enkele grote landelijke cultuurfondsen springen bij met subsidies om het monumentale glaskunstwerk mogelijk te maken. De grootste overeenkomst tussen het altaarstuk van 1540 en het glas-in-loodraam van 2023 zit hem misschien wel in de artistieke keuze van de opdrachtgevers en de durf die daar uitspreekt. Misschien is dat nu met het Grote Raam wel weer zo. In een stad die geen traditie kent op het gebied van hedendaagse kunst en waar weinig aandacht bestaat voor abstracte of conceptuele kunst durfden de initiatief nemers het aan om deze belangrijke en grootschalige opdracht te verlenen aan een vernieuwende kunstenaar die voornamelijk videowerk maakt en die nog nooit met glas in lood had gewerkt. Nogal een waagstuk. We kunnen nu gelukkig zeggen dat het avontuur goed is uitgepakt. Fiona Tan heeft de stad verrast met een prachtig ontwerp voor het Grote Kerkraam dat met veel enthousiasme is ontvangen. Met alle parallellen die er zijn tussen de twee, door vijf eeuwen gescheiden kunstwerken, is er ook een verschil. Dat is althans te hopen. Het Laurentius-altaarstuk van Heemskerck werd na de Reformatie verkocht en naar Zweden gebracht. Sinds 1582 staat het daar in de kathedraal van Linköping. Laten we hopen dat het kunstwerk van Fiona Tan dit treurige lot bespaard blijft en dat het Grote Raam nog eeuwenlang de ogen en de harten van de Alkmaarse bevolking zal verlichten. Van 27 september 2024 t/m 19 januari 2025 organiseert Stedelijk Museum Alkmaar samen met het Frans Hals Museum en het Teylers Museum in Haarlem een grote overzichtstentoonstelling van Maarten van Heemskerck. Zie www.stedelijkmuseumalkmaar.nl voor meer informatie.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2023 | | pagina 13