DIRK VAN GENNE EEN ALKMAARSE TOPSPORTER 1 Peter Gerritsen Wim Buwalda ...TTfli-R -R i - R R R OUDALKMAAR - 7 Op 1 januari 1898,125 jaar geleden, werd Alcmaria Victrix opgericht door een klein groepje enthousiaste jonge sporters. Het waren voor een deel leerlingen van de Alkmaarse HBS. De vereniging werd opgericht als Football- en Cricketclub. Alcmaria is vooral bekend geworden als voetbalclub, maar zij heeft ook haar sporen verdiend als atletiekvereniging. Het is mede te danken aan de inwoners van Alkmaar dat de binnenstad de stadsvernieuwingsjaren goed is doorgekomen. Er zijn ook wel binnensteden in Neder land waar sinds die tijd een groot winkelcentrum of torenflat het historische hart ontsiert - Utrecht als sprekend voorbeeld met Hoog Catharijne en de Neude- flat. In Alkmaar heeft de bevolking dit soort praktijken succesvol weten te voorkomen. Het verliep bij ons ook gemoedelijker dan in Amsterdam, waar hevige veldsla gen met de politie geleverd werden om de gemeente - deels tevergeefs - te weerhouden van grootschalige sloop van delen van de binnenstad. Wieger Bruins plannen zijn door een combinatie van verzet vanuit de bevolking en van veranderde inzichten over hoe een binnenstad zou moeten zijn, van tafel gegaan. De stadsvernieuwing van de jaren zeventig en tachtig heeft van een verpauperde boel de mooie, gezellige binnenstad gemaakt waar we nu zo van houden. Het postkantoor aan de Bagijnenstraat, geopend in 1966 en ontworpen door de Alkmaarse architect Piet Tauber. Het terrein aan de Scheteldoekshaven, klaar voor bebouwing met betaalbare woningen in 1983. Hier had het gebouw van de NMB moeten komen, wat de bewoners succesvol hebben verhinderd. Dit artikel is een héél korte samenvatting van wat veel uitgebreider wordt verteld in het binnenkort te verschijnen boek Binnenstad in beweging. Alkmaar 1945-2020 van stadshistoricus Martin Deinum. Dit boek, deel XXI in de Alkmaarse Historischxe Reeks, beschrijft hoe de binnenstad zich na de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld heeft. De verpaupering van net na de oorlog, de plannen om de binnenstad grondig te moderniseren uit de jaren zestig en de stadsvernieuwing zoals die in de jaren zeventig en tachtig daadwerkelijk is uitgevoerd, worden behandeld. Maar ook wordt aandacht besteed aan de plannen uit de jaren negentig voor een hotel op het Canadaplein, en uit de jaren nul voor de Kanaalzone en de Schelphoek. Daarnaast vertelt het boek over de ontwikkeling van de winkelsector, de horeca, de musea en de aanpak van de verkeers problemen. Hoe de Achterdam veranderde in een prostitutiestraatje, wat architect Piet Tauber heeft betekend voor de binnenstad en wanneer de laatste wekelijkse veemarkt was, het komt allemaal aan bod. Rijk geïllustreerd met bijna 240 foto’s, kaartjes en illustraties is het boek een belangrijke aanwinst voor de Alkmaarse geschiedschrijving. Vier atleten van Alcmaria met twee begeleiders. Dirk van Genne staat tweede van rechts, met Alcmaria-embleem. DIRKVAN GENNE Op zondag 1 juni 1930 trad bij de Nationale Athletiekwed- strijden in Haarlem het puikje van de Nederlandse atleten in de arena om elkaar te bekampen. Er was ook de nodige eer te behalen, want de selectie voor de deelname aan de Engelse kampioenschappen stond op het spel. In de Alkmaarsche Courant van de volgende dag viel te lezen: ‘De Alcmariaan D. van Genne sprong 3,32 m op het onderdeel polsstokhoog en behaalde daarmee de 3e plaats. Een mooi resultaat van de leerling van de heer C. van Sluis, die hem traint.’ ALCMARIA EN ATLETIEK In 1928 werden in Amsterdam de Olympische Spelen gehouden, waaraan voor het eerst ook vrouwelijke atleten deelnamen. Hoewel de Nederlandse atletiekprestaties tegenvielen betekende dit grootscheepse evenement toch een stimulans voor de verdere ontwikkeling van de atletiek in ons land. Zo werd in datzelfde jaar de Alkmaarsche Athletiek Vereeniging (A.A.V.) opgericht met ook een damesafdeling. Waarschijnlijk omdat het in de prille atletiekvereniging aan bestuurlijke kracht ontbrak en omdat enkele leden ook al voetbalden bij Alcmaria wendde men zich al spoedig tot de voetbalvereniging. Dat leidde ertoe dat in de algemene ledenvergadering van Alcmaria van 21 mei 1930 werd besloten om A.A.V. in de club op te nemen. De Alcmaria-atleten deden in die jaren regionaal en nationaal danig van zich spreken. Daarbij was er één man die furore maakte.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2023 | | pagina 5