HET 0.STADSDEEL IN PUIN? SOS De bewonersvereniging Grote Kerk wilde dat de huidige bewoners er konden blijven wonen en streed voor de bouw van betaalbare woningen. h? SÖÜN IS IN ROOD GEKLEURD HET ZAL JE HUIS MAAR WEZEN voor de auto DE AFBRAAK r i An ;pP£3CJL //|1 4 - OUDALKMAAR OUDALKMAAR - 5 gebied. Het oostelijk stadsdeel werd hiermee de sfeervol le woonbuurt die we vandaag de dag nog kennen. Affiche van de werkgroep S.O.S. waarmee men duidelijk wilde maken hoeveel er gesloopt zou worden in de oorspronkelijke plannen van de gemeente. eerder al besloten werd tot de aanleg van de Ring Alkmaar, die veel autoverkeer uit de binnenstad hield. Ook het voornemen om allerlei binnenstadsfuncties én ook wonen toe te staan verviel. In de nieuwe plannen moest het oostelijk stadsdeel hoofdzakelijk een woon buurt worden. De bedrijven die hier nog zaten werden uitgeplaatst naar bedrijventerreinen rond de binnenstad, zoals de Beverkoog. De vervallen bebouwing ging tegen de vlakte en er kwamen woningen voor in de plaats. De gemeente zorgde voor een goede riolering en een nieuw wegdek en veel particuliere eigenaren knapten hun eigen woning op. Stadsdeel II kwam later aan de beurt, hier begon men in 1977 met plannen maken toen men in stadsdeel I genoeg ervaring had opgedaan. De werk groep B.O.S. II (Bewonersgroep Oostelijk Stadsdeel II) werkte met de gemeente aan rehabilitatie van het Een inspraakavond in de jaren zeventig waarin de plannen voor de stadsvernieuwing werden bediscussieerd. Aan de andere kant van de binnenstad, in het gebied rond de Grote Kerk, ging het allemaal niet zo soepel. Voor dit gebied waren al vanaf de jaren veertig plannen gemaakt. Niet door de minsten: de beroemde architect Willem Dudok - bekend onder meer van het raadhuis van Hilversum - maakte er een. Rond een groot plein ten noorden van de Grote Kerk tekende hij grote overheids gebouwen en winkels in, op het Canadaplein bedacht hij een kantorenflat. Ten minste zestien meter brede wegen moesten het drukke autoverkeer rond de Grote Kerk geleiden, de Langestraat in. Dit plan werd opgeborgen toen Wieger Bruin medio jaren vijftig aan de slag ging met zijn plan voor de hele binnenstad. In 1964 ging de gemeenteraad akkoord met een invulling van het Grote Kerk-gebied, een gedeeltelijke uitwerking van het aangenomen Basisplan uit 1960. Grote kantoorgebouwen zouden er komen. De Alkmaarse architect Piet Tauber ontwierp het postkantoor dat in 1966 in gebruik werd genomen, ten westen van de Grote Kerk. Na een transfor matie van de gevel in de jaren negentig is dit nu het gebouw van de ABN AMRO Bank. In 1971 volgde de bouw van de Rabobank, op de hoek van de Paternosterstraat en de Kanaalkade. De start van de stadsvernieuwing begin jaren zeventig maakte echter dat de rest van de plannen voor dit gebied van tafel ging en dat alles opnieuw werd aangepakt. Maar de gemeente bleef dit stadsdeel zien als de ideale plek om kantoren en winkels te vestigen. De in 1976 opgerichte bewonersvereniging Grote Kerk keerde zich tegen deze plannen. Zij wilde dat de huidige bewoners hier konden blijven wonen en streed voor de bouw van betaalbare woningen. Een van de successen die de bewo ners al snel boekten was het tegenhouden van de komst van een bankgebouw van de Nederlandse Midden- standsbank. Dit was gepland aan de Scheteldoekshaven, pal tegenover de Grote Kerk, aan de Bagijnenstraat. De gemeente had de inspraak op dit plan buiten werking gesteld. De grond was al verkocht en het terugdraaien van het plan zou onbehoorlijk bestuur opleveren in de richting van de bank, volgens de gemeente. Bijna 17 meter hoog zou het gebouw worden; vanaf de singel en de Clarissenbuurt zou het alle zicht op de Grote Kerk wegnemen. Maar daar had stadsbouwmeester Smeele, die het plan moest verdedigen, wel een antwoord op. ‘Dat is nu eenmaal zo in een stad’, stelde hij. Bovendien zou het gebouw voor een verrassing zorgen: ‘Dan kom je om de hoek en dan ligt daar plotseling de Grote Kerk. Een verrassingselement.’ De bewoners lieten zich door deze verkooppraatjes niet in de luren leggen. Ze moch ten dan wel niet vooraf meepraten, ze konden nog wel achteraf bezwaar indienen tegen de verleende vergun ning. De bank zag in dat de procedure enorme vertraging zou oplopen en koos eieren voor zijn geld. Het trok het plan in en verplaatste het kantoor naar een plek buiten de binnenstad, aan de Bergerweg. Het was niet de eerste keer en het zou ook niet de laatste keer zijn dat de inwoners van de binnenstad invloed zouden hebben op wat er in de binnenstad gebouwd werd. Met veel overre dingskracht, overleg maar soms ook via dwarsliggen en botte tegenwerking heeft de bewonersvereniging langzaam maar zeker de gemeentelijke plannen om weten te buigen. Ze zorgde ervoor dat er betaalbare woningen kwamen voor mensen met lagere inkomens. Om de parkeerproblemen tegen te gaan werden medio jaren tachtig de parkeerdekken op het Kanaalschierei- land en de Karpertongarage gebouwd, aan de randen van de binnenstad. Werkzaamheden aan het wegdek in de Sint Annastraat, jaren zeventig.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2023 | | pagina 4