I Ten minste 15 architecten betrokken bij ontwerpen voor Nassaukwartier ■M f 30 20 10 0 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 4. Verleende bouwvergunningen per jaar. OUDALKMAAR - 71 Nassauplein 7, een voorbeeld van Jugendstil. Architecten W.C. Geysen H. van Buuren. Nassauplein 4 in de stijl van de Amsterdamse School door architect J. van Reyendam. bouw. Van 1914 tot 1920 verdrievoudigden de nieuwbouw- prijzen om in 1923 weer te zakken naar 1,5 keer de prijs van 1914. In 1936 werd het op een na laatste perceel verkocht. De NV Alkmaarsche Exploitatiemaatschappij werd in 1937 opgeheven. De grondprijzen stegen in de periode van 1907 tot 1937 van ca. ƒ5,- tot ƒ17,- per m2. Aangezien de aankoop prijs iets meer was dan ƒ1,- kon de maatschappij dus dividend uitkeren. De percelen aan de Westerweg werden het eerst bebouwd. Nassauplein en Nassaulaan deden het langst over het bereiken van volledige bezetting. De vereiste hogere huurwaarde verhoogde de bouwkosten navenant met als gevolg tragere vraag. Het merendeel van de kopers bestond uit beleggers, zowel particulieren als bedrijven, die de huizen verhuur den. De overigen lieten er hun eigen woning bouwen. Onderverhuur kwam overigens veel voor, vooral tijdens de woningnood na de Tweede Wereldoorlog. Kerken De Sint-Jozefkerk werd in neogotische stijl ontworpen door A.A.J. Margry en J.M. Snickers. De driebeukige basilicale kruiskerk kwam gereed in 1910 en werd datzelfde jaar geconsacreerd. Het kerkgebouw van het ARCHITECTUUR Woonhuizen Er zijn ten minste vijftien architecten betrokken geweest bij het ontwerpen voor het Nassaukwartier. Sommigen waren slechts betrokken bij één opdracht, maar kampioen was J.W. Kockx uit Egmond aan Zee die maar liefst 23 woningen ontwierp. De wijk telt een breed scala aan bouwstijlen, zoals Amsterdamse School, Chaletstijl, Expressionisme, Haagse School, Jugendstil, Neogotiek, Neorenaissance en Rationalisme. Bovendien treft men in één gevel soms verschillende bouwstijlen aan. Bil

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2022 | | pagina 15