HET NASSAUKWARTIER i i OPENLUCHTMUSEUM VAN BOUWSTIJLEN ^WAKHTHT fegfwa. I Iv Bob van der Schaaf beschrijft de totstandkoming van deze wijk. OUDALKMAAR - 69 Tijdens de Frans-Duitse oorlog van 1870-71 was gebleken dat het geen zin meer had om steden te versterken met vestingwerken. In Nederland kwam als antwoord daarop de Vestingwet van 1874 tot stand. Waren voor dien stenen gebouwen binnen een afstand van 700 meter van de kanonnen op de wallen verboden, nu kon er worden ge bouwd. Het Emmakwartier was de eerste stadswijk buiten de Alkmaarse wallen, daarna kwam het Nassaukwartier. Dit artikel Op eind 16de-eeuwse prenten zijn twee activiteiten te zien in het gebied dat wordt ingesloten door de Hoever- vaart, de Kennemersingel en de Westerweg (toen Vriesche Wech), het toekomstige Nassaukwartier. Op de uitgestrek te korenvelden ter weerszijden van de Westerweg blijkt een deel geoogst te zijn. Verder zien we een persoon met een kruiwagen zand in vletten laden. Die zandtransport- vletten liggen aangemeerd in wat tot einde 19de eeuw de Oude Zandersloot heette. Halverwege de 17de eeuw liep van de Singel naar de Westerweg de huidige Lindenlaan: de zuidelijke grens van 1. Het gebied van het toekomstige Nassaukwartier ten tijde van het Alkmaars beleg 1573. 2. Het Nassaukwartier in de 18de eeuw: moes- en siertuinen, gescheiden door weilanden. OORSPRONG EN FUNCTIE VAN HET GEBIED TOT 1900 Het gebied dat later Nassaukwartier zou heten ligt op een strandwal die millennia geleden werd gevormd uit zeezand. Het zand is door de eeuwen heen redelijk stabiel geworden en de Grote Kerk bewijst dat er zonder heiwerk een groot en zwaar bouwwerk al een half millennium op kan staan. (kjnatr x DirXkrtt na Eomont

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2022 | | pagina 13