CAROL KORRINGA ONALDI S O RT i ALKMAARDER OVER HISTORIE INTERVIEW DOOR: LISA OSKAMP «CfS, Imprimatur THE DEATH AND LI EE OF GREAT AMERICAN CITIES Jane Jacobs Dit is de eerste aflevering van een nieuwe rubriek, waarin redacteur Lisa Oskamp bekende en minder bekende Alkmaarders interviewt over hun band met geschiedenis. Carol Korringa is planologe. Ze is in 1979 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam met als specialisatie sociologie van bouwen en wonen. Haar hele werkzame leven heeft ze zich beziggehouden met ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling. Carol is nu ruim een jaar voorzitter van de Historische Vereniging Alkmaar. WELK NUT HEEFT GESCHIEDENIS VOLGENS U? Kennis van de geschiedenis geeft veel meer betekenis aan wat je ziet en beleeft. Ik houd mij bezig met steden en de betekenis van monumenten in de stad. Ik kijk naar gebouwen, straten, steegjes en pleinen. Dit gaat dus ook om de niet-be- bouwde omgeving. Het gaat mij om hoe mensen omgaan met stedenschoon, nu en in het verleden en in de toekomst. WELKE HISTORISCHE PERSOON SPREEKT U HET MEEST AAN? Marie Curie. Zij is een Pools-Franse natuur- en scheikundige en voor mij een rolmodel uit een ander vakgebied. Zij was een ambitieuze vrouw die doortastend en gefocust was en zaken ging uitzoeken. Zij heeft daarmee veel bereikt. Mijn carrière begon in de jaren '70 en toen had ik weinig rolmodellen. Vrouwen werden nog maar net geaccepteerd als professionals. Ik moest mijn aanpak zelf bedenken en het succesverhaal van Marie Curie heeft mij geïnspireerd. WAT VOOR HERINNERINGEN HEEFT U AAN DE GESCHIEDENISLESSEN OP DE MIDDELBARE SCHOOL? Ik zat op de middelbare school in Chicago. Het meest frappante wat mij bijstaat van de geschiedenisles is dat wij oefenden met debatteren. Je kreeg een standpunt en je moest met een groepje achtergrondonderzoek doen om dat standpunt te verdedigen, ook al was het niet je eigen mening. Zo leerde ik debatteren en mij verplaatsen in anderen aan de hand van geschiedenisvraagstukken. WAT ZOU ELK KIND OP SCHOOL MOETEN LEREN OVER GESCHIEDENIS? Woorden hebben consequenties en daarom moeten we leren van de geschiedenis. Alle communicatie draagt bij aan een bepaald beeld dat ook anderen hebben van de maatschap pij. Dit heet framing. Je bent zelf onderdeel van geschie denis-in-wording en je woorden en acties moeten daarom doordacht zijn. Dat is voor mij belangrijk in de geschied wetenschap, omdat je door bronnenonderzoek kunt denken dat je het echte verhaal hebt, maar je moet een vraagstuk van verschillende kanten bekij ken om een volledig beeld te krijgen. Daarna kun je pas conclusies trekken. WAT IS UW FAVORIETE HISTORISCHE BOEK? Mijn favoriete genre is de historische roman. Daar binnen houd ik van de boeken van het Italiaanse schrijversduo Rita Monaldi en Francesco Sorti. Hun boek Imprimatur vind ik ontzettend spannend. Het r/ 'V - OUDALKMAAR gaat over hoe mensen in 1683 in Rome met de pest omgingen. Een andere favoriet is Utopia van Thomas More. Dit geeft aanleiding om verder te denken over hoe wij willen dat de maatschappij in elkaar zit. Tot slot wil ik Death and life of great American cities van Jane Jacobs noemen. Dit boek is ook in Nederland veel gebruikten heeft veel mensen geïnspireerd. Het is het begin van de moderne stadsvernieuwing, met respect voor monumentale gebouwen en steden. Dit speelde ook in Alkmaar. Dit boek is een bron van inspiratie voor planologen en stadvernieuwers. WAAR IN DE HISTORISCHE BINNENSTAD VAN ALKMAAR KOMT U GRAAG? Ik wil het Ritsevoort aanbevelen. Het biedt een mix van horeca, winkels en wonen. Het is een straat die van iets naar iets gaat en niet van niets naar nergens. De openbare inrichting is goed. Onderweg maak je van alles mee. WAT IS UW FAVORIETE ALKMAARSE MUSEUM? Mijn favoriete Alkmaarse museum is Huys Auerhaen. Het zit op de Wilhelminalaan, nummer 6. Het is een privé woonhuis ingericht als museum. Het is helemaal geweldig. Een vorige voorzitter van de HVA woonde daar. Het is een monumentaal pand, je ziet de prachtige inrichting en je leert over de bouw periode van het huis. WELK STANDBEELD IN ALKMAAR IS UW FAVORIET? Dat is vanzelfsprekend Truus Wijsmuller. Deze vrouw heeft haar standbeeld echt verdiend. 'Het is een karakteristiek beeld, met 28 kinderen die aan haar rokken hangen.' ALS U EEN (HISTORISCHE) DOCUMENTAIRE ZOU MOGEN MAKEN WAAR ALKMAAR EEN ROL IN SPEELT WAAR ZOU DEZE OVER GAAN? Ik zou een documentaire maken over de stadsvernieuwing in de jaren '70. Het thema is de strijd ter behoud van de binnenstad. Dit past goed bij het boek van Jacobs dat ik eerder noemde. WELK OBJECT/SCHILDERIJ IN HET STEDELIJK MUSEUM ALKMAAR MAAKTE INDRUK OP U? De maquette van de gehele binnenstad die in de entree staat. Het is zo compleet en minutieus gemaakt, het is een erg leuk object. ALS U EEN DAG TERUG ZOU MOGEN IN DE ALKMAARSE GESCHIEDENIS NAAR WELK JAAR VERTREKT U DAN, WAAROM EN WAT GAAT U DOEN? Ik denk dat ik terugga naar de oprichtingsdatum van de HVA, 10 december 1925. Ik zou heel graag willen praten met de oprichters over hoe zij de stad beleven, wat zij willen bewaren voor de toekomst en waar hun inspiratie vandaan komt. OUDALKMAAR - 43

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2020 | | pagina 9