In november werd speelgoed ingezameld voor de kinderen in de beide Brabantse gemeenten Duitse V1's die vanuit Nijmegen werden afgeschoten richting Antwerpen, maar voortijdig neerstortten. Eind december 1944 werd besloten tot algehele evacuatie van de burgerbevolking. Pas na 5 mei keerden de mensen terug naar hun verlaten huizen. Vaak hadden deze ernstige schade opgelopen door de beschietingen of waren ze tijdens de evacuatie leeggeplunderd. HULP VOOR HEUSDEN EN VLIJMEN In Alkmaar begonnen de inzamelingen voor de oorlogs slachtoffers in juni 1945. Op 9 juni vond een geldinzame lingsactie plaats door de NVH en op 30 juni en 7 juli organiseerde het HARK-adoptiecomité een eerste grote inzameling van hulpgoederen. Het werd een groot succes. De Alkmaarse brandweer vervoerde de spullen. Bij het inzamelen deden ook padvinders mee en leden van de Binnenlandse Strijdkrachten. De goederen, bestaande uit meubels, aardewerk, schoeisel en textiel, werden in magazijnen opgeslagen in afwachting van verder transport. Toen er in december nog niets was gearriveerd en er vanuit Heusden en Vlijmen vragen over werden gesteld, bleek na onderzoek dat de 27 kisten met hulpgoederen die bedoeld waren voor de beide Brabantse gemeenten bij de HARK in Rotterdam zoek waren geraakt. Waarschijnlijk waren ze per abuis meegenomen in de algemene distributie. Later werd dit rechtgezet en kregen Heusden en Vlijmen een vervangende zending, die ook nog eens van veel betere kwaliteit was. GEDENKSTENEN VOOR ALKMAAR In Heusden en Vlijmen was men bijzonder blij met de geboden hulp. 'Het stadje van de kaas helpt het stadje aan de Maas', was een gevleugelde uitspraak. Men wilde graag iets terugdoen. In oktober 1945 werd in Heusden een 'Dankbaarheidscomité' opgericht. Gedacht werd aan het geven van gedenkstenen. De actie liep vertraging op door perikelen rond de voorzit ter van het comité, die ervan werd beschuldigd Het inzamelen van de goederen gebeurde door brandweer lieden, leden van de Binnenlandse Strijdkrachten en padvinders. Foto: P.J. Bosman. Collectie Regionaal Archief. In Heusden had men inmiddels al de eerste hulpgoede ren uit Noord-Nederland ontvangen. De Zuid-Hollandse gemeenten Krimpen a.d. IJssel, Krimpen a.d. Lek en Lekkerkerk die eveneens Heusden hadden geadopteerd, hielden in de laatste week van juni een inzameling. De goederen werden per boot naar Heusden vervoerd en kwamen daar op 3 juli aan. De Zuid-Hollanders werden ontvangen met muziek en een speciaal voor de gelegenheid vervaardigd welkomstlied. Pas in de loop van juli werd het adoptiesysteem door de HARK goed uitgewerkt. Alkmaar kreeg toen de Brabantse gemeenten Heusden en Vlijmen toegewezen. Blijkbaar hadden de beide gemeen ten niet genoeg gehad aan de Zuid-Hollandse hulp. Eindelijk wist men in Alkmaar voor welke gemeenten de ingezamelde goederen bedoeld waren. Op 30 juli werd een eerste kleine zending lepels, vorken, messen en serviesgoed, materiaal waar grote behoefte aan was, uit Alkmaar naar Heusden vervoerd. Het eerste grote transport, bestaande uit vier schepen vol met hulpgoederen, arriveerde vervolgens op woensdag 8 augustus in Heusden. Het werd begeleid door een Alkmaarse delegatie, waar ook wethouder F.H. Ringers deel van uitmaakte, die het gemeentebestuur vertegen woordigde. De Alkmaarders werden even hartelijk ontvangen als eerder de Zuid-Hollanders. Ook dit keer was er muziek. De Vlijmense harmonie 'Concordia' speelde en de schooljeugd zong opnieuw een adoptie lied, ook dit keer speciaal voor de gelegenheid geschreven op de melodie van het bekende lied van Piet Hein en zijn zilvervloot. Bij de aanlegplaats was een groot doek bevestigd met erop de tekst: 'Historie: Van Alkmaar begint de Victorie. Deze tijd: Heusden met goederen verblijd!' Het lossen duurde tot laat in de avond. Intussen werd de Alkmaarse delegatie ontvangen in Heusden. In het stadje hadden de bewoners de vlaggen uitgestoken. De Alkmaarders kwamen binnnen door een sierlijke erepoort waarop de gemeentewapens van Alkmaar en Heusden waren geschilderd. In de loop van 1945 volgden Op deze foto van een aantal padvindsters met een ingeza melde spiegel is ook de fotograaf te zien. Foto: P.J. Bosman. Collectie Regionaal Archief. er nog meer inzamelingen. Eind augustus vertrok een schip uit Alkmaar naar Heusden met maar liefst 3118 vorken, 3000 lepels, 1797 theelepeltjes, 1144 borden en ander keukengerei. Verder voorzagen Alkmaarse artsen hun collega's in Heusden en Vlijmen van medische instrumenten en vulde de vrijwillige brandweer in Heusden ontbrekend brandweermateriaal aan. Omdat in Heusden en Vlijmen bijna al het venster glas gebroken was, organiseerde het HARK-comité in augustus en september glasinzamelingen. In november werd speelgoed ingezameld voor de kinderen in de beide Brabantse gemeenten. Een laatste actie vond plaats in 1946 en betrof een inzameling van klokken. Eveneens in 1946 werd aan de gemeente Vlijmen het gebouwtje van een niet meer gebruikt gastankstation geschonken, dat eerder aan de Helderseweg had gestaan. Het werd omgebouwd tot consultatiebureau. Htb te '1 il gtböörd Alk HU BÜ MÏ1 Wiiil de boot i'il nur Hcutdcn «tomen Dark rij ALkmur, dit dos Nu heen. g ca dop Lend 2*1 voof nu t lwof nodfe* R.qfrrin voor eiA coapltl: H.óczcc, 1 tv-cree, voör Alkmaar een Höeuee Uk *t*d nsrt npoole faam Trekt zich '1 lat van Heusden u n En -wljrdcrrn del. spontaan (bis). HeuuJfP-areo hoort Eis zejjl het nu. rciur voor; Wal. die «Lid hier nur ons vil renden Van «li» cm OOg wtl Karin er nu voor onze «lid En «ij zijn lha.ni mt de ellende. (EcfrJ Luc out kmcB afoot tit Udfi Deze i£»Le wurd te zifu Door ben onze dankbaarheid Le «cbenken. Taut ofïtt Jieuifiiu dan En die «fmnunnfcLi Dat tij «aard zijn aS die mooie geschenken. <KefT.) Nu de rollen fijn gebeefd Hebben »ij daaruit geleerd Dal bel: beier is te geven dan te ontvangen Ecfti lOt'll hidp Zuiden NüOrd Want de nood *u toen daar groot Nu (Kelt Alkmaar aan ont onbevangen. rRelr.) Alkoof ïsl Altijd *3jn ïn de m-Miii van ;grrayi en klein Vin al onze Heusdenaren Ni renner zullen mj vergden W#t of Jullie- ¥00f o«i <Ured 'En dat diep in dik hart bewrrn. (Refr 1 HULP VAN BATH DOORGESLUISD Alkmaar was in 1945 zelf ook ge adopteerd, door het Engelse Bath. Omdat men in Bath aanvankelijk dacht dat Alkmaar zwaar geleden had onder de oorlog, werden er veel hulpgoederen ingezameld, meer dan Alkmaar zelf nodig had. Tijdens zijn bezoek aan Heusden in augustus beloofde wethouder Ringers een deel van de hulp uit Bath door te zullen sturen naar Heusden en Vlijmen. Eerder had burgemeester Van Kinschot het doorsturen al aangekondigd in een radiorede voor de BBC. 38 - OUDALKMAAR OUDALKMAAR - 39

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2020 | | pagina 7