Negentig Alkmaarders Negentig is veel, maar ook weer niet zoveel dat we niet behoorlijk moesten selecteren. Want hoeveel Alkmaarders zijn er wel niet geweest door de eeuwen heen? Zo'n 5000 jaar geleden vestigden zich de eerste bewoners in West-Friesland, een waterrijk gebied waar de zee vrij spel had. In Alkmaar zijn vondsten gedaan uit de Bronstijd, dus tussen 2100 en 800 v. Chr.. Waarschijnlijk stelde de bewoning niet veel meer voor dan een paar boerderijen. In 925 kreeg de abdij van Egmond twee boerenhoeves in bezit te 'allecmere', de vroegste vermelding van de plaats. Er moet toen dus een nederzetting zijn geweest, misschien wel van zo'n zes tot tien boerderijen groot. In de daaropvolgende eeuwen groeide Alkmaar uit tot een nederzetting met een marktfunctie. In 1254 kreeg Alkmaar stadsrech ten van de Graafvan Holland. Vooral tussen 1350 en 1375 is de stad explosiefgegroeid: rond 1400 telde Alkmaar ongeveer 3000 inwoners. Rond 1520 waren dat er zo'n 7000. Vlak voor het beleg van Alkmaar in 1573 was dat aantal gestegen tot ongeveer 8000 inwoners. De jaren van beleg, ontzet en het weer opbouwen van de stad waren de start van nieuwe groei: Alkmaar werd een bloeiend handelscentrum in de Gouden Eeuw. Halverwege die zeventiende eeuw was het In het kader van het negentigjarig bestaan van onze Historische Vereniging Alkmaar zijn wij, de redactie van Oud Alkmaar, op zoek gegaan naar negentig bijzondere (oud-)Alkmaarders. Die hebben wij voor u kort geportretteerd in deze speciale uitgave van ons tijdschrift. EEN MILJOEN? Oud Alkmaar dec. 2015 3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2015 | | pagina 4