Cornelis Bosman Portretcollectie Regionaal ArchiefAlkmaar. Foto van de Alkmaar Packet 1 op de Zaan in 1904 Caspar Josefus Martinus Bottemanne Portret uit een onbekend tijdschrift, gemaakt in 1885. Collectie Regionaal ArchiefAlkmaar Cornelis Willem Bruinvis Foto uit 1900 door C. van der Aa. Collectie Regionaal ArchiefAlkmaar Rudi Carrell Standbeeld van Carsten Eggers, geplaatst in 2007. Foto M. ten Berge Fritz Conijn Portretfoto. Collectie Regionaal ArchiefAlkmaar Cornelis Cooltuyn Titelpagina van het Evangeli der Armen van Cornelis Cooltuyn. Collectie Koninklijke Bibliotheek den Haag Johan Michaël van Dam Deel van het monument aan de Julianalaan. Foto E. Knol Cornelis Drebbel Buste op het Doelenveld, gemaakt door Peter van Onna in 2013. Foto M. ten Berge Replica van de duikboot gemaakt door Mark Edwards, London 2002 Francisca Duarte Detail van een prent van J.H. Isings, Een zomermiddag met den Muiderkring 1928. Het muzikale trio bestaat uit Francisca Duarte, Constantijn Huygens en professor Barlaeus. Simon Eikelenberg Portrettekening circa 1850. Vervaardiger onbekend. Collectie Regionaal ArchiefAlkmaar Geertje van Erp Taalman Kip- Nieuwenkamp Foto van Friso Keuris, gepubliceerd in Elsevier van 29-9-2001 Caesar van Everdingen Zelfportret van Caesar van Everdingen. Collectie Stedelijk Museum Alkmaar Gijsbert Fonteyn Verschuir Portret door I.C. Elink Sterk, gemaakt in 1850. Collectie Regionaal ArchiefAlkmaar Cornelis van Foreest Portret geschilderd door Taco Scheltema tussen 1795 en 1815. Collectie Stedelijk Museum Alkmaar (bruikleen Stichting Van Foreest en Van Egmond van de Nijenburg) Nanning van Foreest Portret uit 1591, vervaardiger onbekend. Collectie Stedelijk Museum Alkmaar (bruikleen Stichting Van Foreest en Van Egmond van de Nijenburg) Pieter van Foreest Geschilderd portret, anoniem, ca 1590. Collectie Stedelijk Museum Alkmaar (bruikleen Stichting Van Foreest en Van Egmond van de Nijenburg) Jan Jacob de Gelder Portret door J.P. Berghaus uit 1846. Collectie Regionaal ArchiefAlkmaar Pieter Groebe Voorpagina van Recht voor Allen van 1 mei 1890 Gerhardus Havingha Grafsteen van Havingha in de Grote Kerk Alkmaar. Foto E. Knol Claes Jacobsz. van der Heck Detail van De justitie van graafWillem II uit 1618. Waarschijnlijk is hierop het zelfportret van Claes van der Heck te vinden. Collectie Stedelijk Museum Alkmaar Jaap Heemskerk Collectie Regionaal ArchiefAlkmaar Willem Hofdijk Portret van W.J. Hofdijk door Moritz Calisch. Collectie Stedelijk Museum Alkmaar Frederik de Houtman Portret van Frederik Houtman, anoniem, ca. 1610-1620, Collectie Rijksmuseum Herdenkingspenning voor de gebroeders De Houtman. Collectie Speelgoedmuseum Deventer Wollebrand Gelijnsz. de Jongh De Jongh geschilderd door Caesar van Everdingen in 1674. Collectie Stedelijk Museum Alkmaar Hendrik Dirk Kruseman van Elten Portret gemaakt door zijn dochter Elisabeth Frederica Kruseman van Elten, Collectie Stedelijk Museum Alkmaar Alie Lienesch-Kuilman Collectie Regionaal ArchiefAlkmaar Cornelis van der Lijn Uit de portrettenserie van Gouverneurs-Generaal. Collectie Rijksmuseum Amsterdam Adriaan Metius Portret van Adriaan Metius door anonieme schilder, olieverfop paneel. Collectie Museum Martena Franeker. Jacob Metius Gravure van Adriaen van de Venne Maerten Pietersz. van der Mey Bronzen beeld gemaakt door Mari Andriessen, 1965, en geplaatst op het Kerkplein. Foto M. ten Berge Petrus Nannius Portret toegeschreven aan CC Buys II uit 1530. Collectie Stedelijk Museum Alkmaar met toestemming van de Stichting Provenhuis Paling en Van Foreest Dirk Oudes Portret van Dirk Oudes door Ton Hartjens. Collectie Stichting Dirk en Jaap Oudes 62 Oud Alkmaar dec. 2015 Oud Alkmaar dec. 2015 63

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2015 | | pagina 34