Joost Zwagerman Verantwoording van de afbeeldingen Joost Zwagerman was een schrijver, dichter en essayist. Als dertienjarige was hij al met teksten bezig. Uit de VARA-gids haalde hij foto's en teksten, bewerkte die en stelde daarmee een handgeschreven, geïllustreerd tijdschriftje samen: de 'Zwagergids'. Na de Pedagogische Academie studeerde hij Nederlandse taal- en letterkunde. Hij brak deze studie afen volgde daarna een cursus creatiefschrijven bij Oek de Jong. Zwagerman debuteerde in 1986 met de roman De houdgreep, die door Carel Peeters in Vrij Nederland werd bestempeld als 'het meestbelovende debuut sinds jaren'. Alkmaar vormde het decor van zijn boek De buitenvrouw. Behalve romans publiceerde Joost Zwagerman gedichten en essays en stelde hij diverse bloemlezingen van Nederlandse en Vlaamse literatuur samen. Eind jaren negentig ontwik kelde hij zich steeds meer tot politiek geëngageerd columnist in enkele landelijke dagbladen. Tweemaal was hij presentator van het televisieprogramma VPRO's Zomergasten. In het programma De Wereld Draait Door schoofhij geregeld aan en bleek een enthousiasmerend kunstbeschouwer te zijn. Zwagerman werd in 2004 de eerste stadsdichter van Alkmaar. Zijn heftige kritiek op het stedelijk beleid rond Yxie viel landelijk op. Zijn laatste boek, een essaybundel met de titel De stilte van het licht, kwam uit op 8 september 2015, de dag waarop de schrijver zelfmoord pleegde. De essaybundel gaat over de stilte in de kunst, die volgens de auteur kan staan voor een verlangen 'om er niet te zijn'. De schrijver wilde de presentatie van deze bundel afgelasten omdat hij er geen zin in had en te depressiefwas. De afbeeldingen van Alkmaarders in de collage zijn afkomstig uit privécollecties, het Rijksmuseum, het Regionaal ArchiefAlkmaar, het Stedelijk Museum Alkmaar, en eerdere uitgaven van Oud Alkmaar. p.2 Detail van IJsvermaak nabij Alkmaar, 1619, Hendrick Avercamp Simon Fokke, Collectie Rijsmuseum Amsterdam p.3 Het Hofop zaterdag, prentbriefkaart uit 1901. Collectie Historische Vereniging Alkmaar p.5 De Langestraat in 1984. Foto B. Ulrich, Collectie Regionaal ArchiefAlkmaar Johannes de Alcmaria Prent van Jan Hus die in 1415 tot de brandstapel werd veroordeeld De Meester van Alkmaar Uitsnede uit een paneel van de Zeven werken van Barmhartigheid. Collectie Rijksmuseum Amsterdam Adriaen Anthonisz. Standbeeld van Adriaan Anthonisz. op de Noorderkade, gemaakt door John Bier. Foto M. ten Berge Kaart van Laurens Pietersz. uit ca 1573. Collectie Nationaal ArchiefDen Haag Jan Arentsz. Omslag van De Hageprediker van Alkmaar door E. Gerdes (1889) Anna Aukes-Timmers Foto uit 1927. Collectie portretten Regionaal ArchiefAlkmaar Jaap Best Een van de circusaffiches uit de collectie van Jaap Best. Foto Circusmuseum Willem Jansz. Blaeu Portret gemaakt door C.W. Bruinvis in 1860 naar een gravure uit de verzameling van Frederik Roth- Scholtzius te Neurenberg. Collectie Regionaal ArchiefAlkmaar Kees Boeke Portretfoto van Henk Blansjaar 1953. ArchiefPhoto Spaarnestad Cornelis Bontekoe Portret door A. Halfweg gemaakt in 1685. Collectie Regionaal ArchiefAlkmaar Marco Borsato Foto geplaatst op 11-6-2014 op Telegraaf.nl Geertruida Bosboom-Toussaint Het standbeeld van Truitje op de kop van de Wilhelminalaan, gemaakt door August Falise en onthuld in 1912. Foto M. ten Berge; prentbriefkaart Collectie Regionaal ArchiefAlkmaar Gerrit van den Bosch Collectie Regionaal ArchiefAlkmaar Alkmaar 1963 - Haarlem 2015 Oud Alkmaar dec. 2015 61

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2015 | | pagina 33