Maarten van der Weyden Jan Wils Claes Cornelisz. de Wit Alkmaar ca. 1590 - Padua 1639 Emanuel de Witte Hij werd Olympisch kampioen en wereldkampioen bij het openwaterzwemmen. Ook met indoor zwemmen behaalde hij diverse nationale titels. Begin 2001 kreeg hij te horen dat hij acute lymfatische leukemie had. Hij verbleefeen halfjaar in het ziekenhuis en onderging meerdere behandelingen. Na vier jaar werd hij uitein delijk volledig genezen verklaard. Hij pakte het zwemmen weer op en werd meteen Nederlands kampioen op de 800 meter vrije slag. Ook zwom hij in 2004 in een recordtijd van 4:20.48 uur het IJsselmeer over. Met deze actie zamelde hij 20.000 euro in voor de KWF Kankerbestrijding. Op de Olympische Spelen in Peking in 2008 won hij goud op de 10 km. openwaterzwemmen. Tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen mocht hij de vlag dragen namens Nederland. Wils werd vooral bekend als ontwerper van het Olympisch Stadion in Amsterdam. Hij was een groot bewonderaar van de Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright, wat resulteerde in een aantal appartementencomplexen die tegenwoordig worden aangeduid met de term Nieuwe Haagse School. Wils besteedde in het begin van zijn carrière ook aandacht aan het ontwerpen van interieur en meubels. Hij werd bekend vanwege zijn lidmaatschap van De Stijl. In 1916 ontmoette hij kunstenaar Theo van Doesburg. Hun ideeën over individua liteit en moderne architectuur kwamen zodanig met elkaar overeen, dat Wils hem hetzelfde jaar nog betrok bij de decoratie van het door hem in 1916 ontworpen Huis De Lange op Wilhelminalaan 2 in Alkmaar. Wils was geïnteresseerd in de verbetering van de volkswoningbouw en zocht naar een nieuwe architectuur voor nieuwe woonvormen. Deze man, bijgenaamd Scapecaes, was zeeman en zat vol woeste plannen. In 1620 deed hij het voorstel aan de Deense koning om met acht schepen de gehele Turkse vloot te vernietigen, Algiers te plunderen en de Grieken van de Turkse heerschappij te verlossen. In datzelfde jaar zette de schout van Alkmaar hem gevan gen en werd hij uit Holland verbannen omdat hij met Spanje zou heulen. Hij richtte zich in 1621 tot de Franse koning met het voorstel La Rochelle in te sluiten en te beschieten vanafin zee aan te leggen dammen. Het plan werd eerst niet aanvaard maar later toch uitgevoerd. Dat gold ook voor het in 1637 gesloten contract met de Paus om de Pontijnse moerassen droog te leggen en in cultuur te brengen. Hij trad in 1636 als schilder toe tot het Sint Lucasgilde in Alkmaar. Hij schilderde aanvankelijk vooral mytholo gische ofreligieuze voorstellingen en portretten. Lange tijd werkte hij vervolgens in Delft en later in Amster dam. Hij was een geniaal schilder maar had een moeilijk karakter en verkeerde voortdurend in geld nood. Vanaf1650 legde hij zich toe op kerkinterieurs. Hij schilderde vaak de Oude Kerk in Amsterdam, maar werkte ook vaak vanuit zijn fantasie. Terwijl andere kerkschilders een zeer nauwkeurige weergave van het interieur reproduceerden, gafDe Witte er een heel eigen sfeer aan door menselijke figuren en dieren op het schilderij een belangrijke plaats te geven in een zonnige belichting. Zijn persoonlijk leven was minder zonnig, maar zijn werk is nog steeds prachtig. Alkmaar 1981 Alkmaar 1891 - Voorburg 1972 56 Oud Alkmaar dec. 2015 Alkmaar 1617 - Amsterdam 1692 Oud Alkmaar dec. 2015 57

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2015 | | pagina 31