V A Trijn Rembrands Hendrik Ringers Johan Ringers Wie deze vrouw was is een raadsel. Trijn Rembrands werd bekend als de heldin van het beleg van Alkmaar. Misschien is zij dezelfde als de lakenkoopvrouw Catharina Remme, misschien is ze verzonnen omdat Haarlem met Kenau Hasselaar ook een heldin had. Pas in 1661, dus honderd jaar later, wordt haar naam genoemd als een zestienjarige vrouw, een meisje eigenlijk nog, die de meeste moed vertoonde bij de verdediging van de stad en als een man gestreden heeft. Haar reputatie is altijd in twijfel getrokken, maar dat wil niet zeggen dat het niet waar zou kunnen zijn. Ongetwijfeld hebben veel Alkmaarse vrouwen in die dagen moed getoond. Laten we hen eren in de persoon van Trijn Rembrands. Hendrik was in 1905 oprichter van de gelijknamige chocoladefabriek, die tot 1970 in Alkmaar was gevestigd en die hij samen met zijn broer Theo zou leiden. Het fabriekje begon klein, aan het Varnebroek, maar vanwege de prima kwaliteit groeide de vraag. Na tijdelijk een vestiging in Rotterdam gehad te hebben, werd in 1920 een gebouw aan de Noorderkade betrok ken. Die fabriek werd voortdurend uitgebreid en stond bekend als één van de modernste van zijn soort in Europa. Ringers had op zijn hoogtepunt 1500 werk nemers en was de grootste werkgever van Alkmaar. Als voorzitter van 'Oud Alkmaar' voerde hij actie tegen de plannen van prof. Wieger Bruin om de stadsgrachten te dempen. Dat de stad thans een monumentaal aanzien heeft, is mede aan Hendriks actie te danken. en Ringers werd onderscheiden met een eredocto raat. Behalve directeur-generaal bij Rijkswaterstaat was hij ook bestuurder van de Indische spoorwegen. De Duitse bezetting bracht hem in een bijzondere positie. Hij werd na het bombardement op Rotterdam in 1940 regeringscommissaris voor de wederopbouw. Hij verwierfveel aanzien door zijn tactische omgang met de bezetter. Ook nam hij deel aan verzetsacti viteiten en werd hij gezien als degene die na de oorlog het gezag op zich kon nemen tot de democra tie hersteld zou zijn. Hij werd echter opgepakt en bracht het laatste deel van de oorlog in concentratiekampen door. Na de oorlog werd hij minister van Openbare Werken, waaronder ook - waters taat en vo lks huis ves ting I vielen. Hij had dus de belangrijke taak om de oorlogsschade te herstellen en Nederland weer op te bouwen. Na een jaar ministerschap trok hij zich terug uit de politiek, maar bleef een belangrijk adviseur in waterstaatskwesties zoals de Johan was net als zijn broer Hendrik een zoon van de bekende aannemer Frits Ringers. Hij was de enige zoon die ging studeren en vertrok naar Delft voor een studie weg- en waterbouw. Hij kreeg een baan bij Rijkswaterstaat en voerde zeer innovatieve projecten uit, zoals de Noordersluis bij IJmuiden, in die tijd de grootste sluis ter wereld. Ook was hij betrokken bij de drooglegging van de Wieringer- meer en de bouw van de Afsluitdijk. Hiermee werd Nederland beroemd als een land van waterbouwers Deltawerken. Alkmaar ca. 1557 - Alkmaar 1638 Alkmaar 1880 - Alkmaar 1975 44 Oud Alkmaar dec. 2015 Alkmaar 1885 - Den Haag 1965

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2015 | | pagina 25