Adriaan Metius Jacob Metius Maerten Pietersz. van der Mey Frits Eduard Mangal Mitrasing Hij was in zijn tijd een van de bekendste Nederlandse wiskundigen. Daaraan dankt hij waarschijnlijk de naam Metius. Hij studeerde onder andere bij internationale beroemdheden als Snellius in Leiden en bij Tycho Brahe in Denemarken. Hij gafles in Jena en Rostock en werd uiteindelijk hoogleraar aan de universiteit van Franeker. Wiskunde was toen een breed vak. Metius gafeigenlijk leiding aan een ingenieursopleiding; hij gafles in navigatieleer, landmeetkunde, militaire techniek en astronomie. Een beroemdheid als Descartes volgde zijn colleges. Als praktisch en commercieel ingesteld geleerde droeg hij door zijn vestingbouw- en zeevaart kundige boeken en colleges bij aan de bloei van de Republiek. Ook rond Alkmaar was de wiskunde hard nodig bij droogmakerijen en het opmeten van land. Jacob was de broer van Adriaan en de zoon van Adriaan Anthonisz. Hij was glasblazer en een gesloten man. Hij wist door systematisch onderzoek in 1608 een telescoop te ontwerpen. De telescoop bleek in de oorlogssituatie van de Tachtigjarige Oorlog van onschatbaar belang. Ongeveer een jaar later zou Galilei er beroemd mee worden door het bewijs te leveren dat de aarde om de zon draaide. Het instrument werd een vast onderdeel in de geschiedenis van de wetenschappelijke revolutie en de vraag wie het had uitgevonden leidde tot vele discussies. Het feit dat Jacob geen octrooi verwierfop zijn vinding omdat een paar dagen eerder Johannes Lipperhey ook een telescoop presenteerde doet weinig afaan het belang van de vinding op zich. Tijdens het beleg van Alkmaar in 1573 was hij stadstimmerman. Hij kreeg het vertrouwen en de belangrijke taak een briefvan het stadsbestuur buiten de stad te smokkelen en aan geuzenleider Diederik van Sonoy te geven. Hij verstopte de brief in een polsstok. In de briefstond het verzoek om de dijken van de Zuiderzee door te steken en de sluizen open te draaien om zo de Spanjaarden te laten verdrinken. Hij reisde verder naar de prins van Oranje in Delft en keerde terug met een positiefantwoord. Toen uiteindelijk gevolg werd gegeven aan deze oproep leidde dat tot het opgeven van de belegering en dus van de bevrijding van Alkmaar. Het bleek het keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog te zijn. Mitrasing werd geboren in Alkmaar, maar dan wel in Surinaams Alkmaar. In 1947 was hij een van de oprichters van de Hindoestaans-Javaanse Politieke Partij. Hij studeerde rechten in Nederland en promoveerde in 1959 op 10 jaar Suriname van afhankelijkheid tot gelijkgerechtigdheid. Terug in Suriname werd hij juridisch adviseur van het ministerie van Justitie en hoogleraar aan de Universiteit van Suriname. Hij schreefvele boeken en artikelen en was voorzitter van de organisatie voor mensenrechten in Suriname. Hij aanvaardde het Ministerschap voor Onderwijs en Volksontwikkeling, maar trad na de verkiezingen in 1973 weer afom plaats te nemen in de Staten van Suriname. Hij schreefals wetenschap per en parlementariër een Proeve van eengrondwet voor Suriname. Tien jaar later zou een einde aan zijn carrière komen omdat hij niet paste in het nieuwe revolutionaire bestel. Alkmaar 1571 - Franeker 1635 Alkmaar ca. 1580 - Alkmaar 1628 38 Oud Alkmaar dec. 2015 Ameyde 15.. - Alkmaar 1600 Alkmaar (SUR) 1921 - Amsterdam 1998 Oud Alkmaar dec. 2015 39

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2015 | | pagina 22