I I Agenda De vereniging werd in 1925 opgericht. Zij heeft tot doel het beschermen en voor het nageslacht bewaren van de historische schoonheid van Alkmaar en omgeving en het aanmoedigen van de studie van de plaatselijke geschiedenis. Dit doet zij o.a. door het geven van welstandsadviezen, het organiseren van stadswandelingen, excursies en lezingen. Jaarlijks wordt de Oud Alkmaarprijs en tweejaarlijks de Puienprijs uitgereikt. Postadres van de vereniging is Oudegracht 249, 1811 CG Alkmaar. Ook via internet is de vereniging bereikbaar: info@historischeverenigingalkmaar.nl of www.hvalkmaar.nl. Het bestuur van de vereniging is als volgt samengesteld: L. Spaans, voorzitter, C. Hoogeveen, secretaris, W.K. van der Molen, penningmeester, F. Alkema, M.E. ten Berge, B. Muis, J.T. Nachbar, K. Tiebie en R. de Vries, leden. De prijs van het lidmaatschap bedraagt 20 per jaar. ING rekeningnummer 600401 t.n.v. Historische Vereniging Alkmaar. Woensdag 23 januari Jan T. Nachbar verzorgt een avond 'Alkmaar in oude ansichten'. Hij laat beelden uit zijn privéverzameling zien. Varnebroek 31, aanvang 20.00 uur. Woensdag 27 februari Op deze avond verzorgt dr. Jaap Talsma een lezing met de titel: "De sociaaldemocratie in Alkmaar rond 1918: een bewijs voor de IJzeren Wet van Michels?" Varnebroek 31, aanvang 20.00 uur. Woensdag 20 maart Lezing door Jan Roobeek over de geschiedenis van een familiebedrijf in d'Oude Stad (loodgietersbedrijf A.J.Coppens Zn). Varnebroek 31, aanvang 20.00 uur. Woensdag 17 april Jaarvergadering en na de pauze een lezing door R. de Vries, architect, met als thema: "Buiten de Binnenstad". Varnebroek 31, aanvang 20.00 uur. HISTORISCHE VERENIGING ALKMAAR

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2012 | | pagina 35