Rin Regionale Geschiedenissen Weinig Alkmaarders hebben tijdens de Franse overheersing aan het begin van de 19e eeuw meer geleden dan Geldolph de Lange. Als Kapitein van de Burgerwacht probeert hij de geesten rijp te maken voor de terugkeer van het Huis van Oranje. Geldolph voert een eenzame strijd. Jarenlang bestrijdt hij de gehate Franse adelaar die plaats moest maken voor het rood-wit-blauw, getooid met een oranje vaandel. Zijn regentenfamilie kiest voor het Fransgezinde stadsbestuur. De ge MAB een p Ringe door deel is het in hel gehat prese elkaai maan het bi Ringe wel n rol. V\ beslis: vindei krijgt mings voor c steed: ffXdfdZd.. 7-7 *7C, Vtv. Geldolph de Lange sterft in 1840 als een straatarme man met torenhoge schulden. Arm, maar meer nog teleurge steld. Vooral in de houding van zijn respectabele familiele den: juristen, notarissen, burgemeesters, polderbestuurders. Vooraanstaande regenten dus, in Alkmaar en regio tijdens - en na - de Franse overheersing. In een nagelaten verweerschrift doet De Lange verslag van zijn talrijke ontberingen in stad en ommeland. In het Alkmaarse stadhuis maakt de kapitein het leven van de burgemeester meer dan zuur. Zelfverzekerd en brutaal trekt hij van leer. Zijn invloedrijke verwanten laten Geldolph eind 1813 vallen als een baksteen, als hij ten gevolge van opruiing tegen de Franse overheersers en zijn strijd vóór de Prins van Oranje, opgesloten zit in het tuchthuis. Geldolph wordt als opstandige revolutionair aangemerkt. Zijn grootste vijand is Gijsbert Fontein Verschuir: De regionaal bestuurder, later burgemeester van Alkmaar, die Kapelkerk. i Een bedelbrief aan familieleden Ëv fjf <w "j"c Je 3 Qll« *~r d?*JZ Russische Kozakken in het geweer 84 Oud Alkmaar 2012

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2012 | | pagina 32