'Een bijzonder boek' voor Geldolph A. de Lange Regionale Geschiedenissen Geschiedenissen ff (1773- 1840) tl Dit is het dramatische levensverhaal over een Oranjegezinde kapitein van de Alkmaarse Bur gerwacht, die 200 jaar ge leden wordt fijngemalen tussen het Fransgezinde stadsbestuur en zijn patriotische advocaten- familie. Eenzame op sluiting in 1813 is zijn deel. Geldolph de Lange raakt aan de bedelstaf. Hij moet boeten voor zijn strijd tegen het Franse be wind en vóór de terugkeer van het Oranjehuis. Na een audiëntie bij Koning Willem 1 in 1826, is zijn beloning voor vijftien jaar strijd voor Oranje, drie gouden tiengulden stukken. Dit boek is geschreven door Hans Koolwijk. Hij schreef ruim veertig boeken over de geschie denis van Alkmaar in het algemeen en Alk maarse instellingen in het bijzonder. Ook stelde hij talrijke foto boeken samen. Het zwarte schaap uit een Alkmaars regentengeslacht door Hans - rsm marcelis Geldolph A. de Lange is een uitgave van IÉ# dékaué 'i'Z J,..;-. 1 f

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2012 | | pagina 31