Ringers: is de redding nabij? Historisch café De gemeente bracht samen met projectontwikkelaar MAB en de Historische Vereniging Alkmaar eind oktober een persbericht naar buiten over de toekomst van de Ringersfabriek. Waar eerst totale sloop dreigde is nu door MAB gekozen voor een ontwerp waarin een groot deel van de oorspronkelijke fabriek is opgenomen. Het is het voorlopige eindresultaat van een intensief overleg in het afgelopen jaar, waarbij ons bestuur hulp heeft gehad van verschillende specialisten. Wij mochten hen presenteren als onze 'Denktank', waarvan de kern bij elkaar is gebleven als nieuwe Stichting voor Behoud Alk- maars Erfgoed. Bij nadere afspraak is nu geregeld, dat het bestuur van de HVA vooralsnog zelf het belang van Ringers zal blijven behartigen. De nieuwe stichting blijft wel nauw bij ons werk betrokken in een adviserende rol. Wat Ringers betreft wachten we op een definitieve beslissing van de eigenaar, MAB, die bezig is huurders te vinden voor het te bouwen winkelcentrum. Het overleg krijgt een vervolg, o.a. om de kansen voor herbestem mingssubsidies te bespreken en om nogmaals te pleiten voor de monumentstatus. Op onze website vindt u steeds ons meest actuele nieuws over dit dossier. Door dit initiatief van Archief, Bibliotheek, Grote kerk, Monumentenzorg, Museum en onze vereniging samen zullen komend voorjaar weer 3 mooie lezingen te volgen zijn. Op donderdag 7 februari 2013 gebeurt dat door Peter Schat, voorzitter van de Stichting Militair Erfgoed Groot Amsterdam. Hij zal u daarbij beelden laten zien van de bekende Stelling van Amsterdam, die ring van o.a. 42 forten in de wijde omtrek rond onze hoofdstad. Op dinsdag 5 maart is het de beurt aan Peter van den Berg, die de Amerikaanse schilder George Hitchcock (1850-1913) zal belichten. Deze vertoefde de laatste 30 jaar van zijn leven meestal in Europa en dan vooral in Egmond, waar hij onder meer een 'Art Summer School' stichtte. In zijn werk nemen mooie schilderijen van onderwerpen uit onze regio een belangrijke plaats in. Op donderdag 25 april komt Herman Kaptein iets vertellen over Industriemolens, die er in onze regio al heel vroeg geweest zijn. De lezingen zijn in de Kapelkerk, ingang Laat 80, aanvang 19.30 uur. Toegangsprijs voor leden van onze vereniging (en ook van de andere bovengenoemde instellingen) is €5. Kaarten te koop bij het Stedelijk Museum en op de avond zelf vanaf 19.15 uur in de Kapelkerk. 84 Oud Alkmaar 2012

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2012 | | pagina 30