Eindejaarsgeschenk Beroemdste Alkmaarder Regio-contact Spoorstraat 8 Wij zijn verheugd over het voornemen de pui van Magdalenenstraat 17 te renoveren en de achter de te verwijderen betimmering nog aanwezige gemetselde penanten weer zichtbaar te maken. Door de nieuwe hogere glazen pui krijgt het pand haar voornaamheid terug en kan de relatie tussen gevel en pui hersteld worden. Het advocatenkantoor op de Nassaulaan 30 wil de gevels gedeeltelijk veranderen vanwege de beperkte lichtinval in de kantoorruimtes. Hoewel de zichtbaarheid van de zijgevel beperkt is, vinden wij de aantasting van deze unieke ramen te groot om akkoord te gaan. Het pand, Huize Saint-Louis, is een voormalig broederhuis en is in 1925-1926 ontworpen in Amsterdamse School- stijl door de Haagse architect Nicolaas Molenaar junior. In 1997 werd het pand verbouwd tot advocatenkantoor. Het huidige interieur is nog deels in de oorspronkelijke bouwstijl met een monumentale bordestrap en een kapelletje op de eerste verdieping. Het glas-in-lood in de kapelramen is symbolisch gevuld met een kruis en het rode glas van het koorraam verwijst naar het bloed van Christus. In een tijd dat er steeds minder brieven worden ver zonden en steeds meer digitale berichten ontvangt u van ons een set kaarten met enveloppen. Bestuurslid Carola Hoogeveen zorgde voor de opmaak van de hele set. Naast enkele moderne foto's gebruikten we ook twee oude ansichten uit de collectie van de heer Hoe ben met afbeeldingen van meer dan een eeuw geleden. De scène van de Kaasmarkt laat zien, dat het toneel zich destijds niet beperkte tot het Waagplein. Het prachtige, toen nieuwe spoorwegstation had nog een loopbrug aan de noordzijde. Geniet u vooral van de kaarten en verstuur ze! Op verzoek van de Alkmaarsche Courant stelden we een lijst op van 50 spraakmakende Alkmaarders. Wellicht heeft u er al publicaties van gezien in de krant. Het is de bedoeling dat door het lezerspubliek een 'be roemdste Alkmaarder aller tijden' wordt uitgekozen. Het lijkt ons een onmogelijke opgave, maar het brengt wel weer de Alkmaarse geschiedenis onder de aandacht. Drie jaar geleden namen wij het initiatief om periodiek te overleggen met de historische verenigingen uit de regio: wat kunnen we van elkaar leren, hoe kunnen we elkaar helpen? In november ontmoetten we voor de derde keer de bevriende verenigingen. Dit keer was Ber gen onze gastheer, volgend jaar gaan we naar Egmond. Op onze website vindt u onder 'Links' een overzicht van de buur-verenigingen. We zijn blij met deze goede contacten. Oud Alkmaar 2012

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2012 | | pagina 29