Van de werkgroep Welstand In de vorige uitgave van Oud Alkmaar is een verkeerde foto van de nieuwbouwplannen van Baanstraat 32, 34 en 36 geplaatst. Hierbij de juiste afbeelding van het plan. Op Laat 128 staat het winkelcentrum Domus op de plek waar voor 1985 de Sint Dominicuskerk stond. De aanvraag betreft het vernieuwen van de metalen kozijnen in de voorgevel. De huidige bekroning verwijst naar kerkramen en daarmee naar de kerk die op die plek gestaan heeft. En voor hen die niet meer weten waarom dat merkwaardige torentje naast het winkel centrum staat: het is een aandenken aan de (oudste) kerk van Cuypers zoals dit Rijksmonument bijna 120 jaar de binnenstad van Alkmaar gesierd heeft. Voor de aanvraag tot verbouwing van de Langestraat 99 (de oude winkel van Postma) maakten we ernstig bezwaar. In dit gemeentelijk monument in eclectische stijl met twee klokgevels die symmetrisch naast de prominente hoek staan zou de deur op de hoek niet verplaatst mogen worden. De ingang maakt onlosmake lijk deel uit van het monument. Op het Canadaplein wordt niet alleen de ingang van het museum veranderd, ook theater De Vest krijgt een nieuwe ingang. Het gevaar bestaat dat door alle ingrepen een rommelig geheel ontstaat. Onze suggestie was eenzelfde ritme en detaillering toe te passen als bij de huidige entreepartij en het bestaande materiaal (baksteen) te gebruiken in plaats van de beplating. Voor Kennemerstraatweg 181 (het pand van make laardij van der Borden) is een verzoek tot vergroting van het kantoorpand aangevraagd. Wij hebben veel waardering voor het terugbrengen van de kozijnen met de oorspronkelijke detaillering in de voor- en zijgevel. Wij zouden het toejuichen als ook de muren weer ontdaan worden van de grijze verf en het oorspronke lijke metselwerk weer zichtbaar wordt. We maakten bezwaar tegen het plaatsen van een geldautomaat met opvallende oranje reclame in de gevel van het VVV-kantoor op Waagplein 2. We maakten ernstig bezwaar tegen de aanvraag voor vier nieuwbouwwoningen aan de Schermerdijk 1, omdat we tegen sloop zijn van de monumentale boer derij waarvoor de welstandscommissie toch een positief monumentenadvies gaf! Wij erkennen dat reeds een sloopvergunning is afgegeven, maar dat was omdat voor het vorige restauratieplan, met het bijbouwen van twee woningen als kostendrager, geen provinciale ontheffing mogelijk was. Bij consistent beleid zou het bouwen van vier woningen op deze locatie zeker na sloop van de boerderij niet mogelijk moeten zijn. We denken dat juist de monumentale status een motivatie kan zijn voor provinciale ontheffing om 2 woningen te bouwen in een ensemble dat refereert aan 'boerderij met bijgebouwen'. Onder die voorwaarde hebben wij geen bezwaar tegen het bijbouwen van twee eigen tijdse volumes. Hoewel noch een monument noch beeldbepalend gebouw is het positief dat Bergerweg 25-27 niet gesloopt is om plaats te maken voor nieuwbouw. De bestemming 'studentenwoningen' past wel in een ge bouw waar zoveel Alkmaarders hun onderwijs hebben Oud Alkmaar zo z 55

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2012 | | pagina 29