Agenda De vereniging werd in 1925 opgericht. Zij heeft tot doel het beschermen en voor het nageslacht bewaren van de historische schoonheid van Alkmaar en omgeving en het aanmoedigen van de studie van de plaatselijke geschiedenis. Dit doet zij o.a. door het geven van welstandsadviezen, het organiseren van stadswandelingen, excur sies en lezingen. Jaarlijks wordt de Oud Alkmaarprijs en tweejaarlijks de Puienprijs uitgereikt. Postadres van de vereniging is Oudegracht 249, 1811 CG Alkmaar. Tel. 06-22273936. Ook via internet is de vereniging bereikbaar: info@historischeverenigingalkmaar.nl of www.hvalkmaar.nl. Het bestuur van de vereniging is als volgt samengesteld: L. Spaans, voorzitter, A.V. Janssen, secretaris, W.K. van der Molen, penningmeester, F. Alkema, M.E. ten Berge, G. Breebaart, J.T. Nachbar en K. Tiebie, leden. De prijs van het lidmaatschap bedraagt 20 per jaar. ING rekeningnummer 600401 t.n.v. Historische Vereniging Alkmaar. Maandag 16 april Een wandeling door het centrum van Alkmaar aan de hand van de kaart van Alkmaar door Cornelis Drebbel uit 1597. Drebbel werd 440 jaar geleden geboren. Start om 19.00 uur bij de fietsenstalling op het Canadaplein. Woensdag 18 april Jaarvergadering. Na de pauze een lezing van Joost Cox over stadsrechten. Varnebroek 31, aanvang 20.00 uur. Maandag 14 mei 'Kerkepad': een wandeling langs enkele Alkmaarse kerken. De start is bij de synagoge in de Hofstraat. Aanvang 19.00 uur. Maandag 10 september Wandeling 'Nassauplein en omgeving'. Deze wandeling start bij de St. Josephkerk, Nassaulaan 2. Aanvangstijd is 19.00 uur. Woensdag 19 september De heer Jesse van Dijl, conservator beeldcollecties van het Regionaal Archief Alkmaar, verzorgt een historische filmavond. Te zien zijn diverse amateurfilmpjes uit de periode 1930-1960. Varnebroek 31, aanvang 20.00 uur HISTORISCHE VERENIGING ALKMAAR

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2012 | | pagina 31