Inhoudsopgave Alles van waarde is weerloos Jaargang 36, nummer 1 - 2012 1 Diederik Aten, m.m.v. Harry de Raad en Edith M. van Schoor Nyeuwen lande uuyte Ach termeer. Discussie rond de Achtermeer als eerste droogmakerij 10 Janneke van Zanten - van Wijk Het Alkmaarse Bevrijdingsraam. 'Plant den Meiboom. Verbreek de ketenen. 16 Leen Spaans Ringers en de Julianaschool 17 Harry de Raad Een tweede ooggetuige van het beleg 23 Alkmaar varia 25 Verenigingsnieuws Oud Alkmaar is een uitgave van de Historische Vereniging Alkmaar. Het tijdschrift verschijnt drie keer per jaar. Oude nummers zijn te koop bij Jan Nachbar, tel 072-5613332 Redactie Marlies ten Berge, Jan Drewes, Harry de Raad Redactieadres Kopij voor Oud Alkmaar en te bespreken publicaties zenden aan: Redactie Oud Alkmaar, p/a Historische Vereniging Alkmaar, Oudegracht 249, 1811 CG Alkmaar, of naar redactie@hvalkmaar.nl Druk nr58 total communication, Alkmaar. Historische Vereniging Alkmaar. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Historische Vereniging Alkmaar. Voor. Detail van het Bevrijdingsraam in het stadhuis van Alkmaar. Achter: Detail van Het beleg van Alkmaar, gezien vanuit het noorden. Pieter Adriaensz Cluyt, 1580. Collectie Stedelijk Museum Alkmaar De bekende dichtregel van Lucebert uit 1974 zou zich best thuis kunnen voelen in Alkmaar. Bijvoorbeeld op de gevel van het nieuw te bouwen winkelcentrum op Overstad. Aan de overkant, op het stadskantoor staat die andere bekende regel van Lucebert: Van te veel spektakel wankel je wellicht. Spektakel gaf de actie 'Redt Ringers' zeker in de afgelopen maanden. Hoe vaak komt het voor, dat de Alkmaarsche Courant maar liefst zes artikelen publiceert voor het behoud van cultureel erfgoed op één dag Dat gebeurde op 17 maart jl. Leest u de krant niet, de artikelen zijn nog te vinden op onze website www.hvalkmaar.nl in het 'Dossier Ringers'. Elders in ons blad vindt u een samenvatting van de Ringersactie tot nu toe. Zo lang de fabriek niet is gesloopt werken we aan een reddingsplan. Onze actie duurt voort, want Alles van Waarde is weerloos Bij dit nummer van Oud Alkmaar treft u ook de uitnodi ging aan om mee te gaan met onze Pinksterdrietocht. We doorkruisten tot nu toe het hele land, maar in de ei gen provincie waren we zelden actief. Het thema van het monumentenjaar 2012 is de 'Historische Buitenplaats'. Noord-Holland heeft een paar prachtige buitenplaatsen. De tuinen en het park van Huis te Manpad bij Heemstede zijn heel bijzonder. Daar gaan we dus naar toe, met daar na een paar spraakmakende verrassingen in Haarlem! Zie de bijgevoegde aanmeldingsbrief. Op de jaarvergadering op 18 april a.s. zeggen we met een gevoel van weemoed en erkentelijkheid vaarwel tegen twee bekenden uit het bestuur: Guus Breebaart en Annelies Veronica Janssen. Voor de vacatures hebben we vanuit het bestuur ook voorstellen en zelfs een uitbrei ding. Dat kunt u lezen u in het verenigingsnieuws. En heeft u het mooie Puienprijsboek al uit Dan vond u achterin de kaart van het centrum van Alkmaar met een wandeling langs alle bekroonde panden. Goed voor een mooie wandeldag in het komende voorjaar. Geniet met de Historische Vereniging van Alkmaar! Leen Spaans Oud Alkmaar OMSLAG

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2012 | | pagina 2