Redt Ringers-actie Een uitgebreide verzameling woonhuizen, andere gebou wen en objecten wordt voorgesteld als gemeentelijk monument. De meeste waren reeds bekend als 'gemeentelijk monument in voorbereiding'. Wij onder schrijven van harte de aanwijzingen tot monument en adviseren daarbij positief. De grote afwezige op deze lijst is uiteraard de Ringersfabriek: een dergelijk uniek monu ment met landelijke uitstraling mag eigenlijk niet ontbre ken. Maar ook missen wij de bedrijfswoningen bij Schutterswei en de voormalige Handelsdagschool/ Landbouwschool in Delftse Schoolstijl aan de Bergerweg. Het lijkt te laat voor een aanwijzing tot gemeentelijk monument van de boerderij aan de Schermerdijk 1 omdat reeds een sloopvergunning is verleend. Toch is een aanvraag voor een monumentstatus ingediend. De boerderij is qua situering en gaafheid zo uniek dat het te rechtvaardigen is een dergelijke poging alsnog te wagen. De aanvraag tot monument wordt ondersteund door de Boerderijenstichting en Stichting Historisch Oudorp. Huidige situatie Nieuw plan Positief waren wij over de plannen voor de panden Baanstraat 32, 34 en 36, waar 12 appartementen voor starters gepland zijn. Een kwaliteitsverbetering voor de Baanstraat. Voor de verbouwing van Ritsevoort 11 pleiten wij voor het behoud van de kozijnen in de voorgevel. De authentieke delen van de schil zouden behouden moeten blijven. Het pand heeft een originele Art Deco pui met fraaie details en een gefrijnde hardstenen borstwering. In het pand naast nummer 11, het pand van Villeroy en Boch, is te zien hoe fraai de gevel na restauratie er uit kan zien. Tenslotte een merkwaardige verandering in het stadsbeeld van Alkmaar, waar de werkgroep weinig aan kan doen behalve het opmerken. In de jaren twintig van de vorige eeuw leverde Ford auto's in alle kleuren als het maar zwart was. Eenzelfde fenomeen vindt plaats in Alkmaar. Het nieuwe kleurenpalet van winkels lijkt grijs te zijn. Een te betreuren mode, omdat juist in bijvoorbeeld Art Deco gevels kleur rijkelijk werd toegepast. Na de oproep tijdens de ledenvergadering van 14 april 2011 om ons in te zetten voor het behoud van de voormalige Ringers' Chocoladefabriek aan de Noorderkade te Alkmaar is er een groeiend en steeds nadrukkelijker appel gekomen op het stadsbestuur en de eigenaar van het gebouw om niet voor sloop maar voor herbestemming te kiezen. Op de website van onze vereniging vindt u een overzicht van alle acties en publicaties, die sindsdien passeerden. Er waren verschillende kranten-, radio- en tv-interviews. In september 2011 publiceerden we in Oud Alkmaar het artikel van Marlies ten Berge over de geschiedenis van Ringers. Een overdruk wordt nog steeds te koop aangeboden in de winkel van het Stedelijk Museum. Op onze website openden we een mogelijkheid om steun te betuigen. Tijdens lezingen en wandelingen haalden we handtekeningen op. We vroegen in december 2011 voor het gebouw de status van gemeentelijk monument aan, waarvoor we van de Commissie Welstand en Monumenten Alkmaar in januari een zeer gunstig advies kregen. Ondertussen vormden we een 'denktank' met architecten, stedenbouw kundigen, historici, wetenschappers en EFFRIE KAPPi Oud Alkmaar 2012 27

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2012 | | pagina 29