Poppenhuis Victoriepark De Nieuwlandbrug Bij veel Alkmaarders zijn de belevenissen van de Joodse familie Drukker uit Alkmaar wel bekend. Mede dankzij het door de historische vereniging uitgegeven boekje Kaddiesj voor Joods Alkmaar (1992) van Joop Kila, waarin de herinneringen van Abraham Drukker uitgebreid aan bod komen, hebben velen kunnen lezen wat vader Abraham Drukker, moeder Juliette Drukker-Cohen en dochter Marjan Drukker hebben meegemaakt in de oorlogsjaren. Na jarenlange onderduik werden zij in 1944 alsnog opgepakt op hun onderduikadres in Warmenhuizen en weggevoerd naar Duitsland om daar vermoord te worden. Veel hebben ze niet achtergelaten, tot voor kort waren de in drie schriftjes geschreven herinneringen aan de onderduiktijd van vader Drukker, samen met een fotoalbum, familiepapieren en wat correspondentie het belangrijkste wat nog aan hen herinnerde. Deze zomer werd echter bekend dat het poppenhuis van Marjan Drukker, waar ze in haar Alkmaarse jeugdjaren mee speelde, teruggevonden was. Het was via verschillende omzwervingen terechtgekomen bij een miniaturenmuseum in Breda. Daar ontdekte men de geschiedenis achter het poppenhuis en een stukje Alkmaarse geschiedenis was daarmee teruggevonden. Hopelijk kunnen we het poppenhuis op niet al te lange termijn een keer in Alkmaar bewonderen, teruggekeerd naar de plaats waar het zo triest is verdwenen. Bij de gemeente is een plan ingebracht om in het Victoriepark twee archeologische vondsten weer zichtbaar te maken in de vorm van een reconstructie. Hierbij enige historische achtergrondinformatie: De Rootoren was een deel van het middeleeuwse Alkmaar (kaart van Van Deventer), ze maakte deel uit van de vestingwerken ten tijde van het beleg van Alkmaar in 1573 en is in de strijd tegen de Spanjaarden grotendeels vernield. Daarna werden nieuwe verdedigingswerken aangelegd, waarbij de resten van de Rootoren en middel-eeuwse muren moesten wijken. Wel is voor enige jaren een deel van de plattegrond van de Rootoren in het wegdek van de Wageweg verwerkt. De Waterpoort is gebouwd in 1594 als extra bescheiden doorgang in de latere stadswallen uit de renaissance (kaart van Drebbel). Een gedeeltelijke reconstructie van Rootoren en Waterpoort in directe samenhang is dus historisch onjuist. Het gaat om twee duidelijk verschillende projecten uit verschillende periodes. Behalve dit onderscheid zou uit het plan ook moeten blijken dat het Victoriepark geen onderdeel was van de oude stadsomwalling, maar het resultaat van de aanleg van het Kanaal ruim twee eeuwen later. Als dit plan verder uitgewerkt wordt zal de HVA nadrukkelijk pleiten voor de juiste duiding van de historische waarde. In mei 2011 zijn de eerste werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe brug tussen het Groot en Klein Nieuwland begonnen en op 16 december 2011 is de brug officieel geopend. Hiermee is de wens gerealiseerd van de Stichting de Nieuwlandbrug om de houten ophaalbrug die tot 1972 in het verlengde van het Groot en het Klein Nieuwland over het water van de Oudegracht heeft gelegen te herbouwen, zij het, dat de brug niet echt een ophaalbrug is geworden. Het betonnen wegdek is even vast als bij de weggebroken brug. 24 Oud Alkmaar 2012

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2012 | | pagina 26