Agenda De vereniging werd in 1925 opgericht. Zij heeft tot doel het beschermen en voor het nageslacht bewaren van de historische schoonheid van Alkmaar en omgeving en het aanmoedigen van de studie van de plaatselijke geschiedenis. Dit doet zij o.a. door het geven van welstandsadviezen, het organiseren van stadswandelingen, excursies en lezingen. Jaarlijks wordt de Oud Alkmaarprijs en tweejaarlijks de Puienprijs uitgereikt. Postadres van de vereniging is Oudegracht 249, 1811 CG Alkmaar. Tel. 06-22273936. Ook via internet is de vereniging bereikbaar: info@historischeverenigingalkmaar.nl of www.hvalkmaar.nl. Het bestuur van de vereniging is als volgt samengesteld: L. Spaans, voorzitter, A.V. Janssen, secretaris, W.K. van der Molen, penningmeester, F. Alkema, M.E. ten Berge, G. Breebaart, J.T. Nachbar en K. Tiebie, leden De prijs van het lidmaatschap bedraagt 20 per jaar. ING rekeningnummer 600401 t.n.v. Historische Vereniging Alkmaar. Zondag 8, 15 en 22 januari 2012 Ringerswandelingen, georganiseerd op verzoek van het Stedelijk Museum Alkmaar, langs plekken in de stad die met de firma Ringers te maken hebben, zoals verschillende bouwwerken en ontwerpen en uiteraard het fabrieksgebouw. Start om 14.30 uur op het Canadaplein bij de ingang van het museum. (Zie ook Alkmaar varia, p. 79) Woensdag 25 januari Lezing van Piet Verhoeven over "Restauratieopvattingen door de eeuwen heen". Varnebroek 31, aanvang 20.00 uur. Woensdag 29 februari "De Beemster 400 jaar droog". Bestuursleden van Beemster Erfgoed spreken over de droogmakerij, die op de werelderfgoed lijst van Unesco staat. Varnebroek 31, aanvang 20.00 uur. Woensdag 21 maart De heer A.van Diest spreekt over "De historie van het pond". Een interessant verhaal over maten en gewichten, toegelicht met praktijkvoorbeelden. Varnebroek 31, aanvang 20.00 uur. Woensdag 18 april Jaarvergadering. Na de pauze spreekt Carla Rogge over het werk van de bekende architect Jan Stuyt in Alkmaar (o.a. het Elisabeth Ziekenhuis). Varnebroek 31, aanvang 20.00 uur. HISTORISCHE VERENIGING ALKMAAR

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2011 | | pagina 31