Van de werkgroep Welstand overduidelijk dubbel karakter, De detaillering van het rode metselwerk van de bovengevels heeft verwijzingen naar de Amsterdamse Schoolstijl van het oude pand, met name in de topgevel: hierdoor komt het niet over als een groot gemetseld vlak. De onderpuien zijn juist heel modern door het verticale donkerder metselwerk en de ijle zinken kaders in de neggekanten. De hardstenen platen in de hoeken maken het helemaal af. In deze categorie waren vijf nominaties geselec teerd waarvan er één met kop en schouders boven de andere geno mineerden uitstak. De prijs is toegekend aan Appelsteeg 2-6, het Huis met de Kogel en de winkel 'Fashion for Curves'. Een grote restauratie gaf dit straatje haar historische allure terug. Het Huis met de Kogel is één van de weinig over gebleven gotische houten huizen in Alkmaar met ook veel Hollandse renaissance elementen. Het is in 1557 als woon- en werkhuis gebouwd, maar heeft later vele functies en verbouwingen doorstaan. Het is tezamen met de naastliggende zeventiende-eeuwse panden in 2010 grondig gerestaureerd. Daarbij bleven zoveel mogelijk originele materialen en detailleringen behouden of werden teruggebracht. Het meest gewijzigd is de kleur stelling, die bepaald is aan de hand van een uitvoerig bouwhistorisch kleurenonderzoek. De nieuwbouw op initiatief van Woningbouwvereniging 'Woonwaard' tussen Kanaalkade en Koningsweg naast de voormalige Kaasfabriek Eyssen is onderscheiden met de Puienprijs in de categorie "woonhuizen nieuw". De maat en schaal van dit complex sluiten aan bij het oude kaaspakhuis en de voorgaande bebouwing op deze locatie. Door de zadeldaken en het gebruik van verschillende kleuren baksteen blijven afzonderlijke panden zichtbaar in het straatbeeld. De uit werking is strak en modern. Een redelijke mate van diversiteit wordt bereikt door het gebruik van verschil lende kleuren en materialen voor de kozijnen en de balkons. Al met al heeft dit grote project een positieve invloed op de omgeving. Het Karenhuis aan de Krelagestraat was de winnaar in deze cate gorie. Dit rijksmonument uit 1919 is een vroeg ontwerp van architect Duiker, maar bij groot onderhoud in 1975 waren veel authentieke details verloren gegaan. In opdracht van woning bouwvereniging 'Van Alckmaer voor wonen' werd het pand gerestau reerd, waarbij o.a. de vensters weer de originele indeling kregen. Ook is de entree in ere hersteld en de klok weer op z'n oude plek terug geplaatst. Het meest in het oogspringend is de nieuwe kleurstelling van het schilderwerk in de buitenkozijnen, de dakranden en de balustrade op tuinmuren, gebaseerd op de authen tieke kleuren. De werkgroep heeft zich deze periode vooral bezig gehouden met de plannen rond het Doelenveld. Voor het Doelenveld is een plan ontwikkeld, waarbij het aantal parkeerplaatsen gehalveerd gaat worden tot veertig, waardoor ruimte gecreëerd wordt voor een gedeeltelijk groen plein. De HVA heeft zich ingezet voor het 'zicht baar' maken van de schietbaan achter het Doelengebouw en het ziet er naar uit dat de schietbaan een onderschei dend plaveisel gaat krijgen. Wij dringen er alsnog op aan het transformatorhuisje te verplaatsen en niet in de zicht lijn te laten staan van één van de mooiste gevels van Alkmaar, de gevel van de Nieuwe Doelen. Het Grand Hotel aan de Gedempte Nieuwesloot krijgt nieuwbouw op de plek van de oude Aldi-panden. Er komt een mengvorm van verschillende stijlen terug, variërend van neo-renaissance ramen met 'middeleeuwse' luiken tot twintigste-eeuwse dakkapellen. Het hele ontwerp blijft een verwijzing naar verschillende bouwperiodes zonder tot een eigen stijl te komen. Bij een keuze voor historise rende bouw moet er volgens het Beeldkwaliteitplan HISTORISCHE PUIEN ZAKELIJK WOONHUIZEN NIEUW RESTAURATIE WOONHUIZEN Oud Alkmaar 2011

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2011 | | pagina 29