De winkel van Labori aan de Laat. Laat ito hoekBo terstraat; de eerste foto is uit 19 68. huizen voor de vroegere brug over het water van de Ropjeskuil vormen een ensemble en worden steeds afzonderlijk gerenoveerd. Het laatste pand van dit ensemble is nu aan de beurt. Hier was jarenlang de rijwielhandel van Schot gevestigd. Helaas was er de laatste jaren geen geld voor onderhoud en dat leidde tot een gele kaart in het kader van de Puienprijs. Gelukkig wordt het pand nu gerenoveerd of eigenlijk geheel opnieuw opgebouwd. Het is jammer dat dit nodig is, maar juist omdat het pand deel uitmaakt van een ensemble van vier panden zijn wij wel blij dat het in oude staat wordt teruggebouwd. Er komen appartementen en achter het pand aan de Egelenburglaan komt een trappenhuis. De welstandscommissie vond het gewenst dat dit moest worden uitgevoerd in de stijl van de woning, terwijl de HVA geen bezwaar had tegen een meer transparante opgang om juist het verschil tussen 'oud' en nieuw te laten zien. Wij hebben een negatief advies gegeven over het plan om aan de kades van Luttik Oudorp en Bierkade roestvrijstalen trapjes te plaatsen. Gelukkig was de welstandscommissie het met ons eens dat je in een beschermd stadsgezicht naar een historisch meer geëigende oplossing zou moeten zoeken. Ook de plotselinge noodzaak tot zulke trappen ontgaat ons. Ten slotte waren er twee plannen aan de Laat die onze aandacht kregen. Ten eerste Laat 110 hoek Boterstraat. De pui is inmiddels weer hersteld met gedeeltelijk nieuwe kozijnen en het verwijderen van niet passende natuurstenen tegels. Dit is nu stucwerk geworden. De kwaliteit van de pui is verbeterd en het is weer netter geworden op deze hoek, maar helaas is de relatie van de pui met de bovengevel niet hersteld. De hoge pui van rond 1900 laat goed zien hoe de architectuur van dit pand bedoeld was. Iets meer naar het oosten staat naast de Kapelkerk al jaren de winkel van Labori. De winkel beslaat meerdere panden. Er werd een bouwplan ingediend voor een nieuw pui. Wij hebben negatief geadviseerd omdat parcellering van de panden volgens de welstandsnota verplicht is en samenvoeging in het gevelbeeld niet gewenst is. Ons inziens zijn hier ook pui-oplossingen mogelijk met respect voor het gevelbeeld. We zijn in afwachting van een verbeterd voorstel. 56 Oud Alkmaar 2011

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2011 | | pagina 30