Agenda De vereniging werd in 1925 opgericht. Zij heeft tot doel het beschermen en voor het nageslacht bewaren van de historische schoonheid van Alkmaar en omgeving en het aanmoedigen van de studie van de plaatselijke geschiedenis. Dit doet zij o.a. door het geven van welstandsadviezen, het organiseren van stadswandelingen, excursies en lezingen. Jaarlijks wordt de Oud Alkmaarprijs en tweejaarlijks de Puienprijs uitgereikt. Postadres van de vereniging is Oudegracht 249, 1811 CG Alkmaar. Tel. 06-22273936. Ook via internet is de vereniging bereikbaar: info@historischeverenigingalkmaar.nl of www.hvalkmaar.nl. Het bestuur van de vereniging is als volgt samengesteld: L. Spaans, voorzitter, A.V. Janssen, secretaris, W.K. van der Molen, penningmeester, M.E. ten Berge, G. Breebaart, J.T. Nachbar, K. Tiebie en H.C. de Visser, leden. De prijs van het lidmaatschap bedraagt €17 per jaar. ING rekeningnummer 600401 t.n.v. Historische Vereniging Alkmaar. Maandag 18 april "Van Industrie naar Wonen." Een wandeling door het gebied van Oud-Overdie, waar wij ook de nieuwe ontwikkelingen kunnen aanschouwen. Start om 19.30 uur bij de Boompoortsbrug aan het Zeglis. Woensdag 20 april Jaarvergadering. Na de pauze een lezing door Henk de Visser over de wederzijdse beïnvloeding van cultuurhistorie en ruimtelijke ordening. Varnebroek 31, aanvang 20.00 uur. Maandag 23 mei Wandeling "Rondje om de Kerk", in dit geval de Grote Kerk. Start 19.30 uur bij de hoek van de Langestraat Laurensstraat. Dinsdag 14 juni Pinksterdrietocht. Zie hiervoor de aparte informatiebrief. Woensdag 24 augustus "Van Barbara tot Burgemeester." Deze wandeling start om 19.00 uur bij de RK-begraafplaats St. Barbara waarna we ook een kijkje nemen in het Burgemeesters kwartier. Woensdag 21 september Mevr. Lidewij de Koekkoek, directeur van het Stedelijk Museum, spreekt over "Portret van Alkmaar, de nieuwe koers van het Stedelijk Museum". Varnebroek 31, aanvang 20.00 uur. HISTORISCHE VERENIGING ALKMAAR

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2011 | | pagina 31