Agenda De vereniging werd in 1925 opgericht. Zij heeft tot doel het beschermen en voor het nageslacht bewaren van de historische schoonheid van Alkmaar en omgeving en het aanmoedigen van de studie van de plaatselijke geschiedenis. Dit doet zij o.a. door het geven van welstandsadviezen, het organiseren van stadswandelingen, excursies en lezingen. Jaarlijks wordt de Oud Alkmaarprijs en tweejaarlijks de Puienprijs uitgereikt. De vereniging beschikt niet langer over een eigen gebouw aan de Oudegracht, maar zal per januari 2011 haar intrek nemen in de Bergerweg 1, 1815 AC Alkmaar. Telefoon 06-22273936. Ook via internet is de vereni ging bereikbaar: info@historischeverenigin- galkmaar.nl of www.hvalkmaar.nl. Het bestuur van de vereniging is als volgt samengesteld: L. Spaans, voorzitter, A.V. Janssen, secretaris, W.K. van der Molen, penningmeester, M.E. ten Berge, G. Breebaart, J.T. Nachbar, K. Tiebie en H.C. de Visser, leden. De prijs van het lidmaatschap bedraagt €17 per jaar. ING rekeningnummer 600401 t.n.v. Historische Vereniging Alkmaar. Dinsdag 26 januari 2011 Stadsarcheoloog Peter Bitter spreekt over de opgravingen aan de Paardenmarkt. Varnebroek 31. Aanvang 20.00 uur Woensdag 16 februari Christiaan Winter, de stadsbeiaardier, vertelt over de carillons en het werken ermee. Varnebroek 31Aanvang 20.00 uur Woensdag 16 maart Mevr. Lidewij de Koekkoek, directeur van het Stedelijk Museum houdt een lezing geti teld "Portret van Alkmaar, de nieuwe koers van het Stedelijk Museum". Varnebroek 31 Aanvang 20.00 uur Woensdag 20 april Jaarvergadering. Na de pauze een lezing door Henk de Visser over "De invloed van cultuur historie en ruimtelijke ordening op elkaar". Varnebroek 31Aanvang 20.00 uur De lezingen aan het Varnebroek 31 zijn voor leden vrij toegankelijk, niet-leden 3,- (koffie gratis) HISTORISCHE VERENIGING ALKMAAR

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2010 | | pagina 31